Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13A001 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Jan Bečka
Přednášející:
Jan Bečka, František Lopot
Cvičící:
Jan Bečka, František Lopot
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou technických měření globálních vlastností strojních mechanismů a identifikací stavů jejich pohyblivých i nepohyblivých částí. Jsou zahrnuty metody měření, varianty návrhů zkušebních stanovišť, metody simulace provozního zatížení, metodiky provádění zkoušek a způsob snímání, vyhodnocení a interpretace naměřených dat. Jsou řešeny návaznosti experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace. Analýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

oteoretický rozbor mechanismu, kinematika, silové účinky, vzájemné interakce dílů

odefinice globálních parametrů mechanismů

odefinice partikulárních parametrů mechanismů

ometody a varianty identifikace globálních a partikulárních parametrů

ometody výběru senzorů

ometodika návrhu měřicího postupu

onavrhování mechanických částí experimentálních stanovišť

onavrhování elektrických částí experimentálního stanoviště

ometody simulace provozu

osnímání a archivace dat

ozpracování dat, vyhodnocení práce s primárním, sekundárním a terciárním grafem

ointerpretace výsledků

onávaznost experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace

oanalýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874002.html