Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vývoj techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2132029 KZ 2 1P+0C+0L česky
Garant předmětu:
Zdeněk Češpíro
Přednášející:
Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, František Lopot, Karel Petr, Marek Štádler
Cvičící:
Karel Petr, Marek Štádler
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je studentům vyložit stručnou a přehlednou formou vývoj techniky a souvisejících věd od antiky po současnost s vizí do budoucnosti. Důraz je ale také položen na zprostředkování orientace v jednotlivých oborech strojnictví a objasnění základních principů, na kterých stojí používané stroje a metody, a které slouží jako základ pro postupný vývoj oboru. Výklad je složen z několika tematických celků mapujících zásadní milníky v rozvoji techniky. Výstupními znalostmi studentů by mělo být povědomí o historickém vývoji techniky a obecně platných principech činnosti strojů a postupů, kterými se technický vývoj realizuje vč. pochopení významu vedení technické dokumentace jako prostředku pro uchování a přenos objektivních informací o technických dílech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Zpracování kovů: od prvopočátků metalurgie po moderní druhotné zpracování surovin; od ručních nástrojů k autonomním CNC strojům pro bezvýkresovou výrobu

•Plasty: od nadšení po střízlivění a hledání prostředků pro recyklaci a likvidaci

•Energetika: od malých lokálních zdrojů, přes centralizované systémy zpět k malým lokálním zdrojům

•Pohon strojů: od využití přírodních sil přes pístové stroje k moderním pohonným jednotkám

•Historie techniky: od starověku přes první po čtvrtou průmyslovou revoluci a dál

•Omyly a chyby jako zdroj poznání a rozvoje

•Inženýrský experiment a zásady pro systematický rozvoj produktu a oboru

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům vyložit stručnou a přehlednou formou vývoj techniky a souvisejících věd od antiky po současnost s vizí do budoucnosti. Důraz je ale také položen na zprostředkování orientace v jednotlivých oborech strojnictví a objasnění základních principů, na kterých stojí používané stroje a metody, a které slouží jako základ pro postupný vývoj oboru. Výklad je složen z několika tematických celků mapujících zásadní milníky v rozvoji techniky. Výstupními znalostmi studentů by mělo být povědomí o historickém vývoji techniky a obecně platných principech činnosti strojů a postupů, kterými se technický vývoj realizuje vč. pochopení významu vedení technické dokumentace jako prostředku pro uchování a přenos objektivních informací o technických dílech.

Studijní materiály:

Zeithammer, Karel. Vývoj techniky. Vyd. 3. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 315 s. ISBN 80-01-02836-4.

Elektronické podklady pro předmět Vývoj techniky. MOODLE, ČVUT v Praze, 2022 nebo novější.

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:D1-266
Štádler M.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost KN:A-214
Štádler M.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
Út
St
Čt
místnost KN:A-108

13:15–15:00
(přednášková par. 555)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108

13:15–15:00
(přednášková par. 555
paralelka 555)

Karlovo nám.
Posluchárna KA108

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7156206.html