Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie transportních strojů II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131033 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Češpíro, František Lopot
Přednášející:
Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jakub Milan Hradecký, Antonín Kanaval, Jan Kanaval, František Lopot, Jiří Mrázek, Marek Štádler, Roman Uhlíř
Cvičící:
Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jakub Milan Hradecký, Antonín Kanaval, Jan Kanaval, František Lopot, Jiří Mrázek, Marek Štádler, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Sypké látky, zásobníky, pásové dopravníky, přenos hnací síly, pás dopravníku, redukce hmoty, pohybové odpory, dopravníky článkové, redlerové, šnekové, vibrační, impulsní a s mikrovrhem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Pásová doprava těžká/technologická. Hmotnostní a materiálový tok. Základní silové poměry v pásovém dopravníku.

•Eulerův vztah pro vláknové tření. Plazení pásu a rychlost plazení. Výpočet namáhaní pásu. Tah pásu, ohyb pásu, odstředivá síla.

•Konstrukce dopravních pásů. Značení pásů. Průřez pásů. Jednoválečková stolice, dvouválečková stolice, tříválečková stolice. Girlandové uspořádání, hadicové dopravníky.

•Konstrukční prvky pásového dopravníku. Tahy v pásu a jeho protažení. Úhel opásání bubnu. Obecná síla přenášená pásem, maximální síla přenášená pásem. Prokluz pásu.

•Napínací síly pásu. Napínání šroubem/gravitační.

•Teorie sypkých hmot. Mělké zásobníky. Hluboké zásobníky.

•Bezpečnost pásových dopravníků. Uspořádání technologických celků s PD. Provozní spolehlivost PD. Příklady z praxe.

•Výpočet dopravníku vč. příkladu

•Laboratorní měření prokluzu pásu.

•Teorie článkových dopravníků – řetězový převod, proces návrhu, konstrukční zásady a řešení, aplikace

•Teorie šnekových dopravníků – terminologie, proces k návrhu, konstrukční zásady a řešení, aplikace

•Teorie vibračních dopravníků – impulsní, s mikrovrhem, zásady návrhu, konstrukční řešení, aplikace

•Praktické cvičení, návštěva laboratoře.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. Skriptum ČVUT Praha 1984

•Dražan, F. a kol.: Teorie a stavba dopravníků. Skriptum ČVUT Praha 1983

•Cvekl, Z. a kol.: Teoretické základy transportních zařízení. SNTL Praha 1976

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T4:B2-356
Hradecký J.
Kanaval A.

08:00–09:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12113
místnost T4:B2-356
Hradecký J.
Kanaval A.

09:45–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12113
místnost T4:B2-356
Hradecký J.
Kanaval A.

08:00–09:45
(přednášková par. 555)
Dejvice
Konzultační místnost 12113
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872206.html