Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování ocelových konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131120 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Češpíro
Přednášející:
Zdeněk Češpíro, Martin Dub
Cvičící:
Zdeněk Češpíro, Martin Dub
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí

Požadavky:
Osnova přednášek:

Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí

Osnova cvičení:

Zásady navrhování ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost štíhlých stěn, pevnost spojů. Únosnost na únavu, přetvoření konstrukcí. Zatížení pohyblivým zatížením ocelové konstrukce staticky určité a neurčité. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí. Teorie tenkostěnných přímých nosníků. Výpočet velkorozměrových valivých uložení. Výpočtové normy pro výpočet ocelových konstrukcí

Cíle studia:
Studijní materiály:

Pechar J., Studnička J., Vrba K., Prvky kovových konstrukcí, 1985, SNTL Praha

Chobot K., Benda J., Hájek V., Novotná H., Statika stavebních konstrukcí II, 1983, SNTL Praha

Janatka J., Přímé tenkostěnné nosníky, 1961, SNTL Praha

Brát V., Stejskal V., Votípka F., Základy dynamiky strojů a konstrukcí,1979, ČVUT Praha

ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A1-306
Češpíro Z.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Češpíro Z.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 306
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1794706.html