Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukční cvičení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2133025 Z 4 0P+4C česky
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
František Lopot
Cvičící:
Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jan Flek, Martin Havlíček, Jan Hoidekr, Jiří Houkal, Jana Jandová, Jan Kanaval, František Lopot, Karel Petr, David Skalický, Marek Štádler, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a jejich aplikace u ozubených převodů, os a hřídelů, valivých a kluzných ložisek, hřídelových spojek.

Požadavky:

Zápočet:

- pravidelná docházka na cvičení, průběžná aktivní činnost na cvičeních,

- vypracování a odevzdání zadaných konstrukčních úloh v souladu s požadavky na ně kladenými a v souladu s harmonogramem cvičení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Podklady TZSI

2) Podklady STR-KPP

3) Podklady STR-IAT, TŽP, EPT

Cíle studia:

Získání teoretických, praktických poznatků a základních konstrukčních návyků pro navrhování strojních součástí a jejich skupin v návaznosti na předmět Části a mechanismy strojů I a s využitím znalostí z předmětů mechanika, pružnost a pevnost, strojírenské konstruování.

Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování. strojních součástí, montážních jednotek, především

v oblasti mechanických převodů a pohonů.

V rámci navazujících cvičení praktická realizace poznatků v rámci řešení komplexních konstrukčních úloh zaměřených na pohonné systémy, včetně vypracování předběžných návrhů, hledání optimálních variant řešení, kontrolních výpočtů a výkresové dokumentace. Konfrontace ručních výpočtů s výpočty na PC.

Studijní materiály:

*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Spoje a spojovací součásti. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 2008

*Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Mechanické převody. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003

*Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004

*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. svazek. Praha: SNTL, 1989

*Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů, 2. svazek. Praha: SNTL, 1990

*Moravec, V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex a.s., 2001

*Neckářová, J.; Doskočil, L.: Potrubí a armatury. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1978

*Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-362
Lopot F.
13:15–16:45
(paralelka 101)
Dejvice
Rýsovna 362
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-442a
Cézová E.
09:00–12:15
(paralelka 101)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Flek J.
09:00–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
Út
místnost T4:A2-442a
Kanaval J.
09:00–10:30
(paralelka 555)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Kanaval J.
14:15–17:30
(paralelka 103)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Uhlíř R.
14:15–17:30
(paralelka 104)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
St
místnost T4:A2-442a
Cézová E.
07:15–10:30
(paralelka 105)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Hoidekr J.
10:45–14:00
(paralelka 107)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Češpíro Z.
14:15–17:30
(paralelka 109)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Havlíček M.
07:15–10:30
(paralelka 106)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Havlíček M.
10:45–14:00
(paralelka 108)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
Čt
místnost T4:A2-442a
Lopot F.
16:00–19:15
(paralelka 110)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Uhlíř R.
16:00–19:15
(paralelka 111)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2314806.html