Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inovace a statistické řízení procesů v konstrukci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2133040 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Eliška Cézová
Přednášející:
Eliška Cézová
Cvičící:
Eliška Cézová
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu jsou základní teoretické znalosti z oblasti statistických a inovačních metod s důrazem na praktické aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Zpracování dat (popisná statistika)

•Zpracování dat (pravděpodobnost)

•Metrologie

•Statistická kontrola výrobních procesů

•Metod průmyslového inženýrství

•Kontrola kvality

•Plánování experimentů

•Plánování projektu

•Spolehlivost

•ISO dokumentace

•Životní cyklus výrobku

•Inovace v konstruování s ohledem na specifické cíle výroby

•Design v konstruování s ohledem na specifické cíle výroby

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•NENADÁL, J. A KOL.: Moderní management jakosti. Principy, postupy a metody. Praha, Management Press 2008, 380 s., ISBN 978-80-7261-186-7

•VEBER, J. A KOL.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha, Grada 2007, 204 s., ISBN 978-80-247-1782-1

•VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, Managementpress 2006, 358 s., ISBN 80-7261-146-1

•Ševčík, L., Mašín, I.: Metody inovačního inženýrství (Inovace, plánování a navrhování výrobku), Liberec, Institut technologií a managementu s.r.o., (2006), ISBN 80-903533-0-4, 179 s.

•DOLEŽAL, J. A KOL.: Projektový management, Praha, Grada Publishing, a.s., (2016), ISBN 978-80-247-5620-2, 424 s.

•ROSENAU, D. M. Jr.: Řízení projektů, Brno, Computer Press, (2003), ISBN 80-7226-218-1

•JAROŠOVÁ, E.: Navrhování experimentů, Praha, (1998), ISBN 80-7079-321-X

•VEBER, J. A KOL.: Management inovací, Management Press, Praha (2016)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
07:15–08:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
08:00–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
07:15–08:00
(přednášková par. 555)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
08:00–08:45
(paralelka 555)
Dejvice
Rýsovna 261b
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5915806.html