Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

CAD 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E136031 Z 2 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Během studia se studenti naučí základním technikám modelování v software Autodesk Inventor. Cvičení jsou koncipována tak, aby si studenti vytvořili pevné základy, na kterých mohou rozvíjet své dovednosti práce v CAD systémech. Vyučující během semestru následuje strukturu prezentací, které tvoří páteř předmětu a doplňuje je svým odborným komentářem. Studenti mohou také využít dobrovolných úloh na procvičení, které vypracovávají doma a následně konzultují s vyučujícím.

Požadavky:

Základy práce na PC

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Úvod do modelování - 2D skici

2) Elementární operace ve 3D

3) Tvorba 3D modelů I - základní techniky modelování

4) Tvorba 3D modelů II - pokročilé techniky modelování

5) Tvorba sestav

6) Tvorba výkresů - díl

7) Tvorba výkresů - sestava

8) Více objemové díly - sestava

9) Zobrazování normalizovaných prvků na výkrese

10) Zápočet

Cíle studia:

Získání základních dovedností práce v CAD systému Autodesk Inventor.

Studijní materiály:

VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003

FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004

MUNFORD, P. Mastering Autodesk Inventor. WILEY. January 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1307906.html