Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Převodové mechanizmy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W13A004 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
Jan Bečka, František Lopot, Karel Petr
Cvičící:
Jan Bečka, František Lopot, Karel Petr
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Všeobecné poznatky, základní charakteristiky a rozdělení podle způsobu přenosu točivého momentu. Převody ozubené, řetězové, řemenové a třecí. Specifické vlastnosti jednotlivých druhů z hlediska kinematiky, dynamiky a energetiky. Řešení únosnosti převodových mechanismů a pevností, problematiky jejich členů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

- Teorie přenosu výkonů při rotačním, translačním a kombinovaném přenosu pohybu

- Teorie přenosu výkonu ozubenými převody, druhy ozubení, kinematické vazby, dynamika přenosu výkonu

- Energetické ztráty při přenosu výkonu ozubenými převody

- Optimalizace konstrukce ozubených převodů

- Pevnostní výpočty valivých ozubených převodů, výpočty torzních tuhosti, určení kinematické přesnosti

- Hypoidní ozubené převody, specifika pevnostních výpočtů a životnosti převodů

- Cykloidní a harmonické převody

- Kinematika a dynamika řemenových a řetězových převodů, pevnostní výpočty a optimalizace převodů z hlediska životnosti

- Třecí převody, variátory, kinematika, dynamika a životnost převodů, konstrukce převodů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10874202.html