Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní technická dokumentace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131050 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Karel Petr
Přednášející:
Karel Petr
Cvičící:
Karel Petr
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je studenty naučit jakým způsobem v současnosti zpracovávat a kompletovat technickou dokumentaci. Aplikací soustavy ISO GPS při realizaci výrobku, tj. od návrhu výrobku k jeho hospodárné výrobě, funkční spolehlivosti a přijatelné ceně. Metody správy dokumentace. Technická dokumentace v procesu vývoje. Základy metrologie. Bezvýkresová dokumentace – 3D kótování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

 Zobrazování a kótování v moderním pojetí (ISO vs. CAD). Tolerance funkčních, geometrických a materiálových vlastností.

 Úvod do tolerování; ISO GPS (Geometrical Product Specifications); Základní pravidla. Maticový model ISO GPS. Standardizace, základy metrologie. Technický systém.

 Tolerování délkových rozměrů; Všeobecné tolerance. 3D kótování – bezvýkresová dokumentace.

 Modifikátory u tolerování lineárních a úhlových rozměrů. Lineární vs. nelineární rozměry – ISO14405 díly č. 1 až 3.

 Stav povrchu vytváření povrchu, vztah struktury povrchu a funkce plochy, označování struktury povrchu.

 Geometrické vlastnosti – rozměrové a tvarové.

 Geometrické vlastnosti – polohové a povrchové charakteristiky výrobku.

 Geometrické vlastnosti – Filtry a jejich aplikace. Podmínka maxima a minima materiálu.

 Kótování a tolerování složitějších výrobků, vazby v sestavách.

 Rozměrové vazby mezi součástmi v technickém objektu, metody zaměnitelnosti, metody výpočtu.

 Způsoby kontroly kvality dílů v závislosti na technické dokumentaci.

 Metody správy dokumentace, elektronické databáze v prostředí strojírenské firmy. Práce s dokumenty, správa, archivace.

 Bezvýkresová dokumentace. Prototyping, Adaptivní technologie, SW podpora.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

 PETR, K. Podklady na seps.fs.cvut.cz (studium.fs.cvut.cz/u12113) + připravovaná publikace.

 FREDERICK E. GIESECKE. Technical Drawing with Engineering Graphics. 2014 (2016). Pearson New International Edition. ISBN 13: 978-0134306414.

 JORDEN, Walter a Wolfgang SCHÜTTE. Form- und Lagetoleranzen: Handbuch für Studium und Praxis. 8., aktualisierte Auflage. München: Hanser, 2014(2017). ISBN 978-3-446-43970-2.

 BRONČEK, J., KUČERA, L., ŽARNAY, M. et. Konštruovanie 1. 2015. ISBN 978-80-554-1177-4.

 MAŠÍN, I., ŠEVČÍK, L.: Metody inovačního inženýrství, Institut technologií a managementu, Liberec 2006.

 LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 6. dopl. vyd. Úvaly: Albra, c2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=2131050
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:C2-334
Petr K.
13:15–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
místnost T4:C2-334
Petr K.
15:00–16:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Posluchárna 334
místnost T4:C2-334
Petr K.
15:00–16:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 334

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5871906.html