Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování ocelových konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131118 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Češpíro
Přednášející:
Zdeněk Češpíro
Cvičící:
Zdeněk Češpíro
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Seznámit posluchače s výpočetními metodami a projektováním ocelových konstrukcí. Zásady navrhování

ocelových konstrukcí. Zatížení ocelových konstrukcí. Základní druhy namáhání. Pevnost spojů. Výpočet plnostěnných a příhradových konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Návrh a výpočet ocelových nosníků a rámů. Průběhy vnitřních sil, pevnostní kontrola. Deformace, metody k určení velikosti deformací. Deformační energie, Castiglianova věta, Mohrův integrál, Vereščaginova metoda.

•Příhradové konstrukce – definice, konstrukce, způsob zatížení. Vnitřní a vnější statická určitost a neurčitost konstrukce.

•Řešení silových účinků ve staticky určité prutové konstrukci. Metoda styčníková, metoda řezu.

•Řešení silových účinků ve staticky určité prutové konstrukci zatížené pohyblivým břemenem. Příčinkové čáry – průběh, metoda jejich stanovení.

•Deformace prutových soustav. Deformační energie, Castiglianova věta, Mohrův integrál.

•Řešení silových účinků ve staticky neurčité prutové konstrukci. Použití Castiglianovy věty, soustava rovnic pro určení staticky neurčitých účinků.

•Řešení staticky neurčitých nosníků a rámů. Deformační podmínky, použití třímomentové rovnice. Průběh ohybových momentů.

•Styčníkové momenty, způsob jejich použití při řešení rámů a staticky neurčitých nosníků.

•Deformační metoda – použití pro řešení rámových konstrukcí, určení a použití styčníkových momentů.

•Dynamika ocelových konstrukcí - vlastní frekvence, analytické výpočty, MKP

•Tenkostěnné profily - střed ohybu, střed smyku, uzavřené profily, otevřené profily

•Vázané kroucení otevřených průřezů, polární charakteristiky

•Návrh dle norem, konstrukční provedení ocelových konstrukcí, technologické aspekty, SW možnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Pechar J., Studnička J., Vrba K., Prvky kovových konstrukcí, 1985, SNTL Praha.

•Chobot K., Benda J., Hájek V., Novotná H., Statika stavebních konstrukcí II, 1983, SNTL Praha

•Studnička, J.: Ocelové konstrukce, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006.

•Macháček, J., Studnička, J.: Ocelové konstrukce 2, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-434
Češpíro Z.
13:15–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 434
místnost T4:C2-434
Češpíro Z.
14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
místnost T4:C2-434
Češpíro Z.
14:15–15:45
(přednášková par. 555)
Dejvice
Posluchárna 434
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1901606.html