Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Machine Elements and Mechanisms II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E131026 ZK 3 3P+0C+0L anglicky
Garant předmětu:
František Lopot
Přednášející:
Daniel Hadraba, František Lopot
Cvičící:
Daniel Hadraba, František Lopot
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předběžné konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a aplikace os a hřídelů, kluzných a valivých ložisek, hřídelových spojek, částí klikového mechanismu, potrubí, jeho příslušenství a armatury.

Požadavky:

Zkouška:

- znalost celého rozsahu přednášené látky,

- schopnost naskicovat bezpředlohově zadaná uložení hřídelů v převodovkách s valivými ložisky,

- numerické výpočtové řešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční úlohy s použitím technické literatury

Osnova přednášek:

Osy a hřídele. Předběžný návrh, pevnostní a deformační výpočty. Kmitání hřídelů.

Kluzná ložiska. Základy tribologie, mazání, maziva.

Radiální kluzná ložiska s režimem hydrodynamického nebo hydrostatického mazání. Konstrukce, únosnost, provozní podmínky a spolehlivost kluzných ložisek.

Valivá ložiska. Normalizace. Kinematika, dynamika, únosnost a životnost valivých ložisek. Ukládání hřídelů s valivými ložisky.

Hřídelové spojky. Hlavní druhy, vlastnosti, charakteristiky, použití. Kinematika, dynamika, konstrukce, dimenzování, konstrukční výpočty.

Hřídelové spojky torzně tuhé, pružné, kompenzační. Konstrukce, výpočty únosnosti a kompenzačních schopnosti spojek.

Torzní dynamická analýza pohaněcích systémů s hřídelovými spojkami.

Mechanický ovládané hřídelové spojky.

Speciální hřídelové spojky. Pojistné, rozběhové, volnoběžné hřídelové spojky.

Hlavní části klikových mechanismů. Kinematika a dynamika klikových mechanismů. Teoretické indikátorové diagramy. Zatížení klikových mechanismů vnějšími, vnitřními a setrvačnými silami. Zatížení, předběžné pevnostní výpočty a konstrukce hlavních části klikových mechanismů.

Potrubí a armatury. Průtok média potrubím. Provozní parametry, výpočet průměru potrubí.

Trubky. Materiály, výroba, dimenzování, únosnost, spojování.

Potrubní kompenzátory.

Uzavírací armatury. Kohouty, ventily, šoupátka. Uzavírací síly armatur, dimenzování, konstrukční výpočty.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Získání poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy dalších strojních součástí a mechanismů navazující na předmět Části a mechanismy strojů I. Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování strojních součástí a montážních jednotek všeobecného použití.

Studijní materiály:

Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT Praha, 2004

Zýma, J.; Neužil, M.: Části a mechanismy strojů. Potrubí a armatury. ČVUT Praha, 1998

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:A2-442a
Hadraba D.
Lopot F.

09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1046406.html