Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

ústav procesní a zpracovatelské techniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2186030 Aplikace CFD v procesní technice česky Předmět je vypsán
W18G001 Aplikovaná chemie I
 
ZK 60 ZK 60 Předmět není vypsán
W18G002 Aplikovaná chemie II
 
ZK 60 ZK 60 Předmět není vypsán
E183985 Bachelor Thesis Předmět je vypsán
2183994 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2183985 Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
2183997 Bakalářská práce - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2183991 Bakalářská práce - Ústav procesní a zpracovatelské techniky česky Předmět je vypsán
E181135 Basic Equipment Design Předmět je vypsán
E186013 Biofuels and Bioproducts from Wastes
 
Předmět není vypsán
E183009 Biofuels and Bioproducts from Wastes Předmět je vypsán
E186030 CFD Application in Process Engineering Předmět je vypsán
2182019 Chemie česky Předmět je vypsán
E182019 Chemistry Předmět je vypsán
E181107 Computational Fluid Dynamics Předmět je vypsán
E181071 Computer Aided Design Předmět je vypsán
E181012 Computer Aided Design
 
Předmět není vypsán
E181507 Diffusion Separation Equipment Předmět je vypsán
E181127 Diffusion Separation Processes Předmět je vypsán
E181131 Difussion Separation Processes
 
Předmět není vypsán
2181509 Difuzně separační zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181127 Difúzně separační procesy česky Předmět je vypsán
2181701 Difúzně separační procesy
 
česky Předmět není vypsán
2181507 Difúzně separační zařízení česky Předmět je vypsán
E183998 Diploma Thesis Předmět je vypsán
E183996 Diploma Thesis
 
Předmět není vypsán
2183996 Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
2183995 Diplomová práce
 
Z 20 Předmět není vypsán
2183998 Diplomová práce česky Předmět je vypsán
2182041 Diplomový seminář
 
Předmět není vypsán
E181101 Experimental Methods
 
Předmět není vypsán
2181101 Experimentální metody
 
Předmět není vypsán
2182701 Experimentální metody
 
česky Předmět není vypsán
W18O001 Experimentální metody
 
ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
2183007 Experimentální práce
 
Předmět není vypsán
2182702 Experimentální práce
 
česky Předmět není vypsán
2182005 Experimentální práce
 
Předmět není vypsán
E183030 Final project Předmět je vypsán
2186006 Fluent
 
Z 3 1+2 Předmět není vypsán
E181123 Fundamentals of Polymer Processing Předmět není vypsán
2182001 Fyzikální chemie česky Předmět je vypsán
2181130 Fyzikální chemie česky Předmět je vypsán
2181030 Fyzikální chemie česky Předmět je vypsán
E181128 Heat Processes Předmět je vypsán
E181074 Heat Processes
 
Předmět není vypsán
E181508 Heat Transfer Equipment Předmět je vypsán
E181501 Hydromechanical Equipment
 
Předmět není vypsán
E181502 Hydromechanical Equipment Předmět je vypsán
E181129 Hydromechanical Processes Předmět je vypsán
E181132 Hydromechanical Unit Operations
 
Předmět není vypsán
2181502 Hydromechanická zařízení česky Předmět je vypsán
2181132 Hydromechanické procesy
 
česky Předmět není vypsán
2181129 Hydromechanické procesy česky Předmět je vypsán
2186032 Hydromechanické procesy - seminář
 
Předmět není vypsán
2181501 Hydromechanické zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2186005 Identifikace a regresní analýza modelů
 
Předmět není vypsán
W18O002 Identifikace a regresní analýza modelů
 
ZK 45 ZK 45 Předmět je vypsán
E181014 Industrial Chemistry
 
Předmět není vypsán
E181006 Industrial Chemistry Předmět je vypsán
2186004 Inženýrská reologie
 
Předmět není vypsán
W18T001 Inženýrská reologie ZK 60 ZK 60 Předmět je vypsán
2181135 Konstrukce procesních zařízení česky Předmět je vypsán
E182702 Measurement on Process Equipment
 
Předmět není vypsán
E181096 Modelling and Process Control Předmět je vypsán
2181096 Modelování a řízení procesů česky Předmět je vypsán
E181026 Momentum, Heat and Mass Transfer Předmět je vypsán
E181075 Momentum, Heat and Mass Transfer
 
Předmět není vypsán
2186003 Míchání v heterogenních systémech
 
Předmět není vypsán
W18O003 Míchání v heterogenních systémech ZK 60 ZK 60 Předmět je vypsán
E181141 Numerical Analysis of Processes Předmět je vypsán
2181141 Numerická analýza procesů česky Předmět je vypsán
2181140 Numerická analýza zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2186001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla
 
Předmět není vypsán
W18A001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla ZK 60 Předmět je vypsán
2182991 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2182090 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2182990 Oborový projekt - ISP
 
česky KZ 6 0+6 Předmět není vypsán
2182091 Oborový projekt - Ústav procesní a zpracovatelské techniky česky Předmět je vypsán
W18U001 Pedagogická praxe Z Z Předmět je vypsán
2186013 Perspektivní technologie zpracování odpadní biomasy
 
česky Předmět není vypsán
E181030 Physical Chemistry Předmět je vypsán
E181130 Physical Chemistry
 
Předmět není vypsán
2183014 Pokrokové procesy využití energií česky Předmět je vypsán
2181076 Počítačové řízení procesů
 
Předmět není vypsán
2183091 Prezentace projektu česky Předmět je vypsán
E181076 Proces Control
 
Předmět není vypsán
E181136 Processing Equipment Design Předmět je vypsán
E181134 Processing Equipments Design
 
Předmět není vypsán
E181104 Processing Lines
 
Předmět není vypsán
E181100 Processing Lines Předmět je vypsán
2186008 Procesy, zařízení a systémy výroby bezpečných potravin
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
E183014 Progressive Processes of Energy Utilization
 
Předmět není vypsán
E182091 Project Předmět je vypsán
E183011 Project I Předmět je vypsán
E183707 Project I. Předmět je vypsán
E183012 Project II. Předmět je vypsán
E183013 Project III. Předmět je vypsán
E183091 Project Presentation Předmět je vypsán
2183011 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2183707 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2183012 Projekt II. česky Předmět je vypsán
2181717 Projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2182992 Projekt II.
 
Předmět není vypsán
2182993 Projekt III.
 
Předmět není vypsán
2183013 Projekt III. česky Předmět je vypsán
E183010 Projekt III. Předmět je vypsán
2181103 Projektování a provoz výroben
 
Předmět není vypsán
2181012 Projektování s podporou počítače
 
Předmět není vypsán
2181071 Projektování s podporou počítače Předmět je vypsán
2181006 Průmyslová chemie česky Předmět je vypsán
2181708 Průmyslová chemie
 
česky Předmět není vypsán
W18P001 Publikace k tématu disertační práce Z Z Předmět je vypsán
2182037 Předdiplomní projekt
 
česky Předmět není vypsán
2182038 Předdiplomní projekt
 
Předmět není vypsán
2186002 Přenos hybnosti tepla a hmoty - speciální otázky teorie
 
Z 3 3+0 Předmět není vypsán
2181075 Přenos hybnosti, tepla a hmoty
 
česky Předmět není vypsán
2181026 Přenos hybnosti, tepla a hmoty Předmět je vypsán
2186012 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - seminář
 
Předmět není vypsán
W18T002 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - speciální otázky teorie ZK 60 Předmět je vypsán
E181112 Reactor and Bioreactor Design Předmět je vypsán
2181112 Reaktory a bioreaktory česky Předmět je vypsán
W18R001 Rešerše stavu problematiky DP Z Z Předmět je vypsán
2183894 Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
2183896 Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
W18S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z Z Předmět je vypsán
2181508 Tepelná zařízení česky Předmět je vypsán
2181510 Tepelná zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181702 Tepelné procesy
 
česky Předmět není vypsán
2181128 Tepelné procesy česky Předmět je vypsán
2181133 Tepelné výměníky
 
Předmět není vypsán
2181009 Tepelné výměníky česky Předmět je vypsán
E183991 Thesis Předmět je vypsán
W18G003 Turbulence v jedno a dvoufázových tocích
 
ZK 45 ZK 45 Předmět není vypsán
W18O004 Vybrané statě z difúzních procesů ZK 60 ZK 60 Předmět je vypsán
W18O005 Vybrané statě z hydraulických pochodů ZK 60 ZK 60 Předmět je vypsán
W18O006 Vybrané statě z tepelných pochodů ZK 60 ZK 60 Předmět je vypsán
2186009 Využití počítače v procesním inženýrství I.
 
Z 4 2+2 Předmět není vypsán
2186010 Využití počítače v procesním inženýrství II.
 
Z 4 2+2 Předmět není vypsán
2181104 Výrobní linky
 
česky Předmět není vypsán
2181108 Výrobní linky
 
česky Předmět není vypsán
2181100 Výrobní linky česky Předmět je vypsán
E181105 Waste Water Treatment and Gaseous Emission Reduction Předmět je vypsán
E181089 Waste Water Treatment and Gaseous Emission Reduction
 
Předmět není vypsán
2181124 Základy procesní techniky
 
česky Předmět není vypsán
2181707 Základy stavby procesních zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181136 Základy stavby procesních zařízení česky Předmět je vypsán
2181134 Základy stavby procesních zařízení
 
česky Předmět není vypsán
2181023 Základy zpracovatelské techniky
 
Předmět není vypsán
2181123 Základy zpracovatelské techniky česky Předmět je vypsán
2181091 Základy zpracovatelské techniky
 
česky Předmět není vypsán
2181150 Úvod do kryogenní techniky česky Předmět je vypsán
2182705 Čištění odpadních vod a plynů
 
česky Předmět není vypsán
2181105 Čištění odpadních vod a plynů Předmět je vypsán
2181089 Čištění odpadních vod a plynů
 
česky Předmět není vypsán
2181063 Čištění odpadních vod a plynů
 
Předmět není vypsán
2182703 Čištění odpadních vod a plynů
 
česky Předmět není vypsán
2186007 Řízení technologických staveb
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12118.html