Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2183011 Z 5 0P+5C česky
Přednášející:
Lukáš Krátký (gar.), Martin Dostál, Pavel Hoffman, Bohuš Kysela, Jaromír Štancl
Cvičící:
Lukáš Krátký (gar.), Martin Dostál, Pavel Hoffman, Bohuš Kysela, Jaromír Štancl
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Úvod do experimentálního měření vybraných neelektrických veličin (teploty, tlaky, průtoky, ...). Úvod do vyhodnocení experimentálních data - metody lineární a nelineární regresní analýzy, odhady intervalů spolehlivosti hledaných parametrů a testování hypotéz s pomocí programu MATLAB. Praktické měření termofyzikálních a transportních vlastností látek. Měření velikosti částic a jejich distribuce. Praktické měření na laboratorních či poloprovozních zařízeních v halové laboratoři - fermentor, přímý ohmický a mikrovlnný ohřev, homogenizační a suspendační charakteristiky rotačních míchadel, měření na rozprašovací sušárně a měření charakteristiky odstředivého čerpadla a potrubní větve.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.

2. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.

3. Práce v laboratoři (seznámení s bezpečností práce v laboratoři, seznámení s používanou měřící technikou, demonstrační měření).

4. Kalibrace čidel a přístrojů (praktické měření).

5. Termofyzikální vlastnosti látek - měření tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity (praktické měření).

6. Reologické vlastnosti kapalin (praktické měření).

7. Měření velikosti částic a jejich distribuce (praktické měření).

8. Přímý ohmický a mikrovlnný ohřev látek (praktické měření v halové laboratoři).

9. Homogenizační a suspendační charakteristiky rotačních míchadel (praktické měření v halové laboratoři).

10. Měření hydraulické charakteristiky odstředivého čerpadla a potrubní větve (praktické měření v halové laboratoři).

11. Fermentor (praktické měření v halové laboratoři).

12. Měření na rozprašovací sušárně (praktické měření v halové laboratoři).

13 a 14. Dokončení laboratorních referátů, zápočet, prezentace výsledků.

Osnova cvičení:

1. Úvod. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.

2. Vyhodnocování experimentáních dat (metody lineární a nelineární regrese, odhady intervalů spolehlivosti parametrů, testování hypotéz) s pomocí MATLABu.

3. Práce v laboratoři (seznámení s bezpečností práce v laboratoři, seznámení s používanou měřící technikou, demonstrační měření).

4. Kalibrace čidel a přístrojů (praktické měření).

5. Termofyzikální vlastnosti látek - měření tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity (praktické měření).

6. Reologické vlastnosti kapalin (praktické měření).

7. Měření velikosti částic a jejich distribuce (praktické měření).

8. Přímý ohmický a mikrovlnný ohřev látek (praktické měření v halové laboratoři).

9. Homogenizační a suspendační charakteristiky rotačních míchadel (praktické měření v halové laboratoři).

10. Měření hydraulické charakteristiky odstředivého čerpadla a potrubní větve (praktické měření v halové laboratoři).

11. Fermentor (praktické měření v halové laboratoři).

12. Měření na rozprašovací sušárně (praktické měření v halové laboratoři).

13 a 14. Dokončení laboratorních referátů, zápočet, prezentace výsledků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

http://moodle.fs.cvut.cz (Ročníkový projekt I)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1848606.html