Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Měření ve zpracovatelském průmyslu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2182063 KZ 4 1P+2L česky
Přednášející:
Martin Dostál (gar.)
Cvičící:
Martin Dostál (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Metody měření stavových a procesních veličin (teplota, tlak, průtok, rychlost, hustota, viskozita, velikost částic, ...) a jejich převod na veličiny elektrické včetně následného zpracování. Aplikace měřicích metod na aparátech zpracovatelského průmyslu (výměníky tepla, odparky, sušárny, destilační kolona, míchaný reaktor, ...). Analýza dějů probíhajících v aparátech a diagnostika aparátů (počítačová tomografie, RTD).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní principy měření základních stavových veličin a příklad aplikace ve zpracovatelském průmyslu, měřicí řetězec, zpracování signálů a jejich úprava.

2. Digitalizace a zpracování analogových (napěťových, proudových) signálů. Měřicí převodníky, sběrnice, průmyslové automaty používané ve zpracovatelském průmyslu. Úprava signálů.

3. Měření teploty v laboratorním a průmyslovém prostředí. Termočlánky, platinové odporové teploměry. Kalibrace, kompenzace, principy a chyby měření.

4. Měření tlaku (sil a momentů) a průtoku. Základní principy měření a průmyslové realizace.

5. Principy měření transportních a termofyzikálních vlastností látek (reologické vlastnosti, měrná tepelná kapacita, tepelná vodivost, aktivita vody, složení, ...).

6. Experimentální měření (ukázky) reologických a tepelných vlastností látek (reometrie, oscilační reometrie, DSC, tepelná vodivost).

7. Experimentální měření (příprava a měření) vybrané vlastnosti látek na základě aplikace měření teplot a tlaků a elektrických veličin (měření tepelné vodivosti, měrné tepelné kapacity). Vývoj měřicí aplikace (LabView).

8. Procesní měřiče hustoty, viskozity, velikostí částic, tepla, pH, ... Princip měřicích metod a průmyslová realizace.

9. Aplikace měření fyzikálních veličin v procesních aparátech a využití výsledků pro řízení technologických procesů (výměníky tepla, odparky, destilační kolona, ...).

10. Měření rychlosti proudění (LDA, PIV, UVP). Princip měřicích metod

11. Experimentální měření rychlostního pole ve vybrané geometrii (míchaná nádoba, koleno, statický směšovač, ...).

12. Diagnostika procesních aparátů. Význam a principy měření RTD pro diagnostiku aparátů.

13. Analýza dějů probíhajících ve zpracovatelských aparátech. Tomografie (vodivostní, kapacitní, ...) a její využití pro sledování dějů probíhajících v reaktorech, statických směšovačích, ...

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bequette, B. W.: Process Control: Modeling, Desing and Simulation, Prentice Hall Professional (2003)

Martínek, R.: Senzory v průmyslové praxi, BEN (2011)

Kreidl, M.: Měření teploty, BEN (2005)

Kreidl, M., Šmíd, R.: Technická diagnostika – senzory, metody, analýza signálu, BEN (2011)

Elektronické zdroje (ScienceDirect, IOP, SpringerLink, Wiley Online Library)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C2-83
Dostál M.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:C2-83
Dostál M.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:C2-83
Dostál M.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
výpůjčka FEL
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901706.html