Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Difúzně separační procesy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181701 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět difúzně separační procesy seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělení směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Tyto procesy se využívají pro čištění plynných, kapalných roztoků i pro získávání žádaných produktů ze směsí. S principem jednotlivých procesů a stanovováním procesních charakteristik zařízení se studenti seznámí v rámci laboratorních cvičení v poloprovozní laboratoři ústavu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Rozdělení a principy DSP, základní pojmy.

2.Bilancování hmoty ve vícesložkových systémech. Stanovení dělící práce na separaci složek.

3.Inspekční analýza rovnic přenosu hmoty.

4.Difúze v plynných, kapalných a tuhých látkách. Difúzní součinitele.

5.Přenos hmoty při směšování proudů. Nestacionární přenos hmoty.

6.Absorpce a exsorpce.

7.Destilace.

8.Rektifikace.

9.Zařízení pro kontakt plynů a kapalin.

10.Extrakce, vyluhování, mytí a superkritická extrakce.

11.Adsorpce a iontoměniče.

12.Membránové operace.

13.Krystalizace a rozpouštění. Krystalizátory.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ditl P.: Difúzně separační pochody, skripta ČVUT a v nich doporučená literatura.

Treybal, R.E.: Mass Transfer Operations. 3rd. Edition, Mc GrawHill, New York (1980).

Khoury F.M.: Multistage Separation Processes. 3 rd Edition. CRC Press, ISSN: 0-8493-1856-4 (2005).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10935102.html