Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Výrobní linky potravinářského průmyslu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181115 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Principy, zásady a metodika návrhu výrobních linek, komplexní řešení linek v návaznosti na ostatní provozy, odpady, energetiku a životní prostředí. Charakteristiky technologických postupů a používaných strojních zařízení. Příklady návrhu a optimalizace linek v potravinářském a příbuzném průmyslu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Principy a metodika návrhu výrobních linek (VL). Cíle rozvoje potravinářského průmyslu.

2. Energetická náročnost VL a způsoby snižování energetické náročnosti.

3. Výrobní linky v mlékárnách.

4. Výroba sladu a piva.VL v masném průmyslu.

5. VL v cukrovarech.

6. VL na výrobu mouky a linky pekařského průmyslu

7. VL na výrobu škrobu.

8. VL tukového průmyslu.

9. VL nápojového průmyslu, lihovary, sodovkárny, vinařství.

10. VL speciálních potravin, doplňků stravy, polotovarů pro potravinářský průmysl.

11. Speciální požadavky na VL potravinářského průmyslu, konstrukce, technologie, čištění a sanitace.

12. Doprava a uchování potravin. Legislativa.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hoffman P., Filková I.: Výrobní linky potravinářské. Skriptum ČVUT.

KADLEC, Pavel, Karel MELZOCH a Michal VOLDŘICH. Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob: [technologie potravin]. Ostrava: Key Publishing, 2012. Monografie (Key Publishing). ISBN 9788074180866.

SINGH, R. Paul. a Dennis R. HELDMAN. Introduction to food engineering. 4th ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2009. ISBN 978-0-12-370900-4.

HELDMAN, Dennis R. a Daryl B. LUND. Handbook of food engineering. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2007. Food science and technology (Taylor & Francis). ISBN 9780824753313.

FELLOWS, P.J. Food processing technology: principles and practice. 3rd ed. Boca Raton, Fla: CRC Press, 2009. ISBN 9781845696344.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5902606.html