Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Difúzně separační procesy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181127 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Radek Šulc (gar.)
Cvičící:
Radek Šulc (gar.), Vojtěch Bělohlav
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět difúzně separační zařízení (dale jen DSP) seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělění směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Užívají se ke koncentraci produktů ze zředěných roztoků nebo naopak se užívají k čištění plynných a kapalných směsí separací nežádoucích složek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rozdělení a principy DSP

2. Přenos hmoty

3. Destilace, diskontunuální, expanzní

4. Rektifikace, rovnováha, periodická rektifikace, kontinuální rektifikace

5. Typy rektifikačních procesů

6. Absorbce, rovnováha, výpočty absopčních zařízení

7. Typy kolonových aparátů pro rektifikaci a absorpci a jejich návrh

8. Účinnost kolonových a náplňových zařízení

9. Extrakce, typy extrakce, rovnováhy při kapalinové extrakci, extrakce z tuhé faze, mytí, superkritická extrakce

10. Výpočty a typy extrakčních zařízení

11. Adsorpce, adsorpční izotermy, fyzikální adsorpce a chemisorpce,přenos hnoty

12. Výpočty a typy adsorpčních zařízení

13. Membránové operace, principy dělení, výpočty, moduly a membránové jednotky, aplikace

14. Krystalizace a krystalizátory, rovnováha, výpočty, návrh a výběr kristalizátoru

Osnova cvičení:

1. Základní vztahy a veličiny v přenosu hmoty, fázové rovnováhy, molekulární difúze, konvektivní přenos hmoty.

2. Výpočet absorpční kolony, diferenciální bilance, stanovení výšky kolony.

3. Jednoduchá kontinuální destilace binární směsi.

4. Rektifikační destilace, výpočet počtu pater destilační kolony.

5. Extrakce, výpočet jednostupňového extrakčního zařízení, vícestupňová extrakce.

6. Adsorpční kolona - rovnováha, návrh velikosti zařízení.

7. Membránové procesy, výpočet hustoty toku membránou.

Podrobněji viz stránky předmětu na www.cvut.cz- U12118. Výpočty převážne v MAPLu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ditl: Difúzně separační pochody, skripta ČVUT a v nich doporučená literatura

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-133
Šulc R.
12:30–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
St
Čt
místnost T4:A2-259
Bělohlav V.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 259

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1849306.html