Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Turbulence v jedno a dvoufázových tocích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W18G003 ZK 45P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

JEDNOFÁZOVÉ PROUDĚNÍ. Kolmogorovova teorie izotropní turbulence. Časově zprůměrněné modely turbulence (algebraické modely, k-epsilon model, model Reynoldsových napětí). Turbulentní viskozita a difuzivita. Chemické reakce v turbulentních tocích. Okrajové podmínky, stěnová funkce. Moderní modely turbulence (LES modely velkých vírů, DNS přímá numerická simulace). DVOUFÁZOVÉ TOKY. Model dvojice kapalin. Rychlost zvuku. Interakce s částicemi (disperze, koalescence). Modely turbulence v disperzních systémech kapalina-plyn a ve fluidních ložích.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Lectures delivered by Doc.Ing.Ivo Roušar

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10882202.html