Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Čištění odpadních vod a plynů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181703 Z,ZK 3 2P+1L česky
Přednášející:
Radek Šulc (gar.)
Cvičící:
Radek Šulc (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Fyzikálně chemické principy čištění odpadních vod a plynů, příklady strojního řešení různých způsobů čištění OV i plynů, ekologické požadavky, příklady návrhů a výpočtů vybraných technologií čištění OV i plynů, globální ekologické souvislosti vč. ekonomického posouzení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Ekobilance, vodohosp. bilance, druhy vod a jejich charakteristika, určení spotřeby vody a množství OV.

2. Projekt ČOV a kanalizace, druhy znečištění OV, určování znečištění OV, Metody čištění OV.

3. Mechanické způsoby ČOV.

4. Biologické ČOV, porovnání aerobního a anaerobního způsobu ČOV. Kalové hospodářství.

5. Aerobní ČOV (způsoby, druhy), kontrola práce ČOV. Aerace a typy aeračních zařízení.

6. Anaerobní ČOV, míchaný reaktor, UASB reaktor, vyhnívací nádrž, anaerobní komora s náplní.

7. Fyzikální metody čištění OV.

8. Příklady řešení ČOV pro komunální a průmyslové potrav. OV, provozní zkušenosti. Dezinfekce OV.

9. Vznik emisí a principy jejich likvidace. Metody čištění plynů, odlučovací principy.

10. Mechanické čištění. Vlastnosti částic. Druhy odlučovačů a cyklonů, hodnocení jejich účinnosti.

11. Mokré odlučovače, filtry, el. odlučovače. Principy likvidace plynných emisí.

12. Odstraňování plynných a těkavých látek. Separace SO2, NOx, CO2 a těkavých organických látek.

13. Principy odsiřování. Suché, polosuché a mokré odsíření spalin, regenerativní metody odsíření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hoffman P., Novák V.: Zpracování exhalací a odpadů. Skriptum ČVUT

Gray N. F.: Water technology. Elsevier 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-133
Šulc R.
13:15–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
místnost T4:C2-133
Šulc R.
15:00–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 133
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5902306.html