Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Reaktory a bioreaktory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181113 Z,ZK 3 2P+1L česky
Přednášející:
Karel Petera (gar.)
Cvičící:
Karel Petera (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Návrh zařízení, ve kterých dochází k přeměně výchozích složek chemickou nebo biochemickou reakcí na výsledné produkty. Principy návrhu základních typů reaktorů a bioreaktorů na základě znalosti reakční kinetiky. Základy návrhu konstrukčního uspořádání, použití speciálních materiálů, a další záležitosti důležité z hlediska provozu (utěsňování, kmitání). Aplikace je v oblasti chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní vztahy chemické kinetiky a chemických rovnováh.

2. Kinetika homogenních a heterogenních reakcí.

3. Základní typy reaktorů, vsádkové nebo průtočné systémy.

4. Reaktory s pístovým tokem, ideálně míchané vsádkové nebo průtočné reaktory.

5. Soustavy reaktorů a neideálně míchané systémy.

6. Výběr typu reaktoru a optimalizace reaktorů s ohledem na maximální produkci.

7. Bioreaktory, základní pojmy, základní schéma procesu.

8. Typy bioreaktorů, kinetika biochemických procesů, limitace růstu mikroorganismů.

9. Způsoby dodávání a distribuce prvků limitujících růst mikroorganismů.

10. Výpočty a návrh základních typů bioreaktorů, vliv hydrodynamiky a dalších faktorů na produkci.

11. Základy návrhu konstrukčního uspořádání reaktorů a bioreaktorů laboratorního až průmyslového měřítka.

12. Speciální materiály pro reaktory, hygienický design a technologičnost konstrukce reaktoru.

13. Utěsňování reaktorů, kmitání rotorů míchacích zařízení, vlastní frekvence.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ditl P.: Chemické reaktory, skripta ČVUT, 2006.

Vlastní studijní pomůcky a podklady uložené ve vnitřním IS: http://moodle.fs.cvut.cz

Aiba S., Humphrey A. E., Millis N. F.: Bioinženýrství. Academia, 1972.

Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A1-207
Petera K.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. učebna 207
místnost T4:A1-207
Petera K.
10:45–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Poč. učebna 207
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5902106.html