Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do kryogenní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181151 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět je zaměř na seznámení studentů s problematikou návrhu a provozu zařízení kryogenní techniky. Předkládá základní principy a technologie dosažení nízkých teplot, vhodné materiály a konstrukce. Ukazuje příklady výroby, montáže a provozu zařízení určených pro práci za nízkých teplot.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy termomechaniky a principy oběhů pro dosahování nízkých teplot.

2. Vhodné konstrukční materiály a jejich vlastnosti pro kryogenní techniku.

3. Pracovní látky pro kryogeniku, tepelná izolace.

4. Základní typy zařízení, princip a konstrukce – kryogenerátory, kryostaty.

5. Technologické linky aplikace nízkých teplot - děličky vzduchu, zkapalňovače plynů.

6. Technologické linky aplikace nízkých teplot – uskladnění a doprava kapalných plynů.

7. Návrh zařízení kryogenní techniky, tepelné bilance.

8. Pevnostní výpočty, mechanická namáhání zařízení.

9. Výrobní postupy, montáž a údržba kryogenních zařízení.

10. Utěsňování, materiály těsnění a zkoušky těsnosti kryogenních zařízení.

11. Měření fyzikálních veličin, řízení a regulace aparátů za nízkých teplot.

12. Využití speciálních vlastností materiálů při nízkých teplotách. Supravodivost.

13. Základy bezpečnosti práce v prostřední nízkých teplot.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ota J.: Kryogenní technika a její aplikace, Praha, 2004.

Weisend J.G: Handbook of Cryogenic Engineering, Taylor, 1998

Rotter M.: Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, Praha 1982.

Jelínek J., Málek Z.: Kryogenní technika, Praha, 1982

Grozskowski J.: Technika vysokého vakua, Praha, 1981.

Dúbravcová V.: Vakuová a ultravakuová technika, Alfa, 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5902206.html