Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Přenos hybnosti, tepla a hmoty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181026 Z,ZK 5 3P+1C
Přednášející:
Tomáš Jirout (gar.), František Rieger (gar.), Martin Dostál, Michael Valášek
Cvičící:
Tomáš Jirout (gar.), Martin Dostál, Jiří Moravec, Jan Skočilas, Stanislav Solnař, Viktor Vajc, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy bilancování přenosu v homogenních tekutinách. Navier-Stokesova rovnice. Přenos hybnosti v turbulentním proudění. Rovnice mechanické energie. Rozložení doby prodlevy. Přenos tepla vedením. Nucená a přirozená konvekce. Přenos tepla při změně skupenství a zářením. Vícesložkové systémy. Přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova

1.Úvod do předmětu, základy kartézského tenzorového počtu.

2.Základní bilanční rovnice. Základní rovnice přenosu, materiální derivace. Rovnice kontinuity. Bilance hybnosti - Cauchyho rovnice dynamické rovnováhy v kontinuu.

3. Bilance momentu hybnosti. Kinematika proudění tekutin. Konstitutivní rovnice.

4. Navier-Stokesova rovnice.

5. Inspekční analýza Navier-Stokesovy rovnice. Součinitel odporu při obtékání těles.

6. Limitní případy řešení Navier-Stokesovy rovnice. Inženýrská Bernoulliova rovnice. Darcy-Weissbachova rovnice. Součinitel třecí ztráty. Mezní vrstva.

7. Turbulentní proudění. Třecí ztráty a součinitel odporu při turbulentním proudění. Bilance mechanické energie.

8. Rozložení doby zdržení. Bilancování energie a přenos tepla. Fourierův zákon.

9. Fourier-Kirchhoffova rovnice. Fourierova rovnice. Stacionární vedení tepla. Tepelný odpor. Součinitel prostupu tepla.

10. Vícerozměrné případy vedení tepla. Vedení tepla s vnitřním zdrojem. Nestacionární vedení tepla.

11. Nucená konvekce. Analogie mezi přenosem hybnosti a tepla.

12. Přirozená konvekce. Smíšená konvekce. Přenos tepla při varu a kondenzaci.

13. Přenos tepla zářením. Základní pojmy a rovnice přenosu hmoty.

14. Fickův zákon. Přenos hmoty molekulární difúzí. Přenos hmoty s chemickou reakcí. Nestacionární přenos hmoty. Konvektivní přenos hmoty. Přenos hmoty mezi fázemi.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení. Praktická ukázka aplikací poznatků z předmětu.

2. Základy tenzorového počtu - příklady. Aplikace integrální bilance momentu hybnosti.

3. Řešení jednorozměrných případů přenosu hybnosti.

4. Aproximativní řešení složitějších úloh přenosu hybnosti.

5. Řešení stacionárního přestupu tepla v tuhých tělesech bez a s vnitřním zdrojem tepla.

6. Řešení úloh nestacionárního vedení tepla v tuhých tělesech.

7. Konvektivní přenos tepla. Integrální bilance tepla - výměník tepla.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Skriptum ČVUT.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:D1-266
Jirout T.
11:30–14:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:A1-307a
Dostál M.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 203)

Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Moravec J.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 205)

Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Solnař S.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Dostál M.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 204)

Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Moravec J.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 206)

Dejvice
Učebna 307
místnost T4:A1-307a
Solnař S.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 202)

Dejvice
Učebna 307
Út
místnost T4:A1-507b
Dostál M.
10:45–12:15
(přednášková par. 3)
Dejvice
Učebna 507
místnost T4:A1-507b
Dostál M.
10:45–12:15
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Dejvice
Učebna 507
St
místnost T4:C2-436
Rieger F.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 436
Čt
místnost T4:A1-306
Skočilas J.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Vajc V.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 207)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Skočilas J.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna 306
místnost T4:A1-306
Vajc V.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 208)

Dejvice
Učebna 306

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10349702.html