Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Project III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E183013 Z 10 0P+10C anglicky
Přednášející:
Jiří Moravec, Tomáš Jirout (gar.), Lukáš Krátký, Karel Petera, Jan Skočilas, Jaromír Štancl
Cvičící:
Jiří Moravec, Tomáš Jirout (gar.), Lukáš Krátký, Karel Petera, Jan Skočilas, Jaromír Štancl
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Manažerství projektu. Metodika projektování technologických staveb. Flowsheeting. Bilancování procesních linek (Excel, PRO/II). Odhady finančních nákladů staveb. Tvorba projektové dokumentace. Legislativa staveb. Smluvní vztahy v oblasti projektování a dodávky staveb.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Zadání případové studie technologické stavby. Přehled problematiky projektování.

2. Koncepční varianty řešení technologické stavby. Toky hotovosti projektu - základní ekonomické úvahy.

3. Náklady stavby a jejich struktura. Odhady nákladů stavební a technologické části.

4. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů. Kritéria ziskovosti. Rozhodnutí o realizaci projektu.

5. Tvorba proudových a technologických schémat. Hmotnostní a energetické bilance.

6. Bilancování technologické linky v programu Excel.

7. Bilancování technologické linky v programu PRO/II.

8. Projektová dokumentace - Basic Design technologické linky.

9. Projektová dokumentace - zpracování žádosti k povolení stavby.

10. Projektová dokumentace - Detail Design. Strojní dispozice technologické linky, specifikace zařízení.

11. Potrubní sítě - řešení problematiky teplotních dilatací.

12. Potrubní sítě - zpracování potrubní dokumentace technologické linky.

13. Smluvní vztahy a dodavatelské systémy. Předložení zpracovaného projektu.

Osnova cvičení:

1. Zadání případové studie technologické stavby. Přehled problematiky projektování.

2. Koncepční varianty řešení technologické stavby. Toky hotovosti projektu - základní ekonomické úvahy.

3. Náklady stavby a jejich struktura. Odhady nákladů stavební a technologické části.

4. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů. Kritéria ziskovosti. Rozhodnutí o realizaci projektu.

5. Tvorba proudových a technologických schémat. Hmotnostní a energetické bilance.

6. Bilancování technologické linky v programu Excel.

7. Bilancování technologické linky v programu PRO/II.

8. Projektová dokumentace - Basic Design technologické linky.

9. Projektová dokumentace - zpracování žádosti k povolení stavby.

10. Projektová dokumentace - Detail Design. Strojní dispozice technologické linky, specifikace zařízení.

11. Potrubní sítě - řešení problematiky teplotních dilatací.

12. Potrubní sítě - zpracování potrubní dokumentace technologické linky.

13. Smluvní vztahy a dodavatelské systémy. Předložení zpracovaného projektu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008, 265 s.

Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984.

Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw Hill, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2364306.html