Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přenosové jevy a fyzikální chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181705 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Tomáš Jirout (gar.), Martin Dostál, Jiří Moravec, Jaromír Štancl
Cvičící:
Tomáš Jirout (gar.), Martin Dostál, Jiří Moravec, Jaromír Štancl
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Vybrané statě z přenosu hybnosti a tepla a fyzikální chemie potřebné jako teoretický základ pro zpracování polymerních materiálů a plastů. Inženýrská reologie. Konstitutivní rovnice vysokoviskózních látek a tavenin plastů a jejich proudění. Přestup tepla v polymerních materiálech, taveninách plastů a vysokoviskózních látkách. Stavové chování, termodynamika, fázové přechody a rovnováhy polymerů a polymerních roztoků.

Požadavky:

Šesták J. - Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2005.

Bird R. B. - Stewart,W. E. - Lightfoot E. N.: Přenosové jevy. ACADEMIA, Praha, 1968.

Mark J. E.: Physical Properties of Polymers Handbook. ISBN: 978-0-387-31235-4 (Print) 978-0-387-69002-5 (On-line)

Danner R. P. - High M. S.: Handbook of Polymer Solution Thermodynamics. American Institute of Chemical Engineers. 1993. ISBN 0-8169-0579-7

Osnova přednášek:

1. Základní bilanční rovnice. Rovnice kontinuity. Bilance hybnosti – Cauchyho rovnice.

2. Inženýrská reologie. Rotační, oscilační a vytlačovací reometrie.

3. Konstitutivní rovnice vysokoviskózních látek a tavenin plastů.

4. Proudění vysokoviskózních látek a tavenin plastů v základních geometriích.

5. Rozložení doby zdržení při toku vysokoviskózních látek a tavenin plastů.

6. Bilance energie a přenos tepla. Fourier-Kirchhoffova rovnice.

7. Přestup tepla v polymerních materiálech, taveninách plastů a vysokoviskózních látkách.

8. Nestacionární úlohy. Přestup tepla při fázových změnách.

9. Stavové p-v-T chování polymerů a jejich roztoků.

10. Termodynamika polymerních roztoků.

11. Termodynamické vlastnosti polymerů a jejich směsí.

12. Fázové přechody polymerů.

13. Fázové rovnováhy polymerních roztoků

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:B1-425
Jirout T.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12118
Út
místnost T4:B1-425
Jirout T.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12118
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6153706.html