Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra hydrotechniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
142ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
142AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
142XAC2 AutoCAD 2
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
142BAPV Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
142BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
142BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
142BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
142XCSA CAD systémy a AutoCAD
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
142DEE Dam Engineering - Design and Operation
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142DPM Diplomová práce
 
česky Z 30 24C Předmět není vypsán
D42MPP_EN Experimental Determination of Parameters of Models and Pilotes of Water Turbines
 
anglicky Předmět není vypsán
D42EXP Experimentální metody hydraulického výzkumu
 
česky Předmět není vypsán
D42FMH Fyzikální modelování v hydrotechnice
 
česky Předmět není vypsán
142YGVH GIS ve vodním hospodářství
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XGVH GIS ve vodním hospodářství
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142YGPV Geotechnické problémy vodních staveb
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
142XHZV Hospodaření s vodními zdroji
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142HYSE Hydraulic Structures
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
142HYST Hydraulic Structures
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
142HNME Hydropower and Numerical Modelling
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142XIMS Informační modelování staveb ve VH
 
česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142XIVH Informační technologie ve VH
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142IWWS Inland Waterways and Weir Structures
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142XIVD Interakce vodních děl s ŽP
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142JVCE Jezy a vodní cesty česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142XKGP Konstrukční a geotech. problémy VS
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142YKGP Konstrukční a geotech. problémy VS
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142YKGV Konstrukční a geotechnické problémy vodních staveb česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XKKT Kovové konstrukce a technologie VS
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142DIPM Master Thesis
 
anglicky Z 28 12C Z 28 12C Předmět není vypsán
D42MMH Matematické modelování v hydraulickém výzkumu
 
česky Předmět není vypsán
142XMMH Matematické modelování v hydrotechnice
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D42MHS_EN Modelling of Pressure Hydraulic Systems of Water Power Plants
 
anglicky Předmět není vypsán
D42MHS Modelování tlakových hydraulických systémů vodních elektráren
 
česky Předmět není vypsán
D42MPP Měření parametrů modelů a prototypů vodních turbín
 
česky Předmět není vypsán
142NVS Nádrže a vodohospodářské soustavy česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
142XNPH Náhodné procesy ve VH
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142OKHH Ocelové konstrukce v hydrotechnice a hydroenergetice
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
142YOKV Ocelové konstrukce vodních staveb
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
D42FMH_EN Physical Modelling in Hydraulic
 
anglicky Předmět není vypsán
142DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
142PZ01 Projekt 1
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
142PZ02 Projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
142XPBV Provoz a bezpečnost vodních děl
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142XPVD Provoz vodních děl
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142PRVD Provoz vodních děl
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
142PMRV Provoz, modernizace a rekonstrukce vodních staveb
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D42PRV Provozní rizika vodohospodářských systémů
 
česky Předmět není vypsán
142PPVD Přehrady a provoz vodních děl česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět není vypsán
142RVS Realizace vodohospodářských staveb česky Předmět není vypsán
142RDME Reservoirs Design and Management
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142RIAE Risk Analysis
 
anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
D42RESV_EN Risks and Expert Systems in Water Management
 
anglicky Předmět není vypsán
D42RESV Rizika a expertní systémy ve vodním hospodářství
 
česky Předmět není vypsán
D42TCK Teorie a chování konstrukcí vodních staveb
 
česky Předmět není vypsán
D42TK1 Teorie konstrukcí vodních staveb I
 
česky Předmět není vypsán
D42TK2 Teorie konstrukcí vodních staveb II
 
česky Předmět není vypsán
D42TEN Teorie nádrží a vodohospodářských soustav
 
česky Předmět není vypsán
D42TCK_EN Theory and Behaviour of Hydraulic Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
142XVCE Vodní cesty
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142XVEL Vodní elektrárny
 
česky Z 1 2P Předmět není vypsán
142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí
 
česky Z,ZK 4 3P+1C Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
142VHSO Vodohospodářské soustavy
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
D42VSO Vodohospodářské soustavy
 
česky Předmět není vypsán
142VVE Využití vodní energie česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
142VVCR Výstavba vodních cest R
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D42VSO_EN Water Resources Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
142WEE Water and Environmental Engineering
 
anglicky Předmět není vypsán
142XZSK Zakládání a stavební konstrukce ve VH
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11142.html