Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hydraulic Structures

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142HYSE Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Kurz je zaměřen na obecné znalosti a koncepční navrhování vodních staveb. V první části kurzu se studenti seznámí se základy navrhování a řízení vodních nádrží, jezů na řekách a plavebních staveb včetně zdymadel a výtahů. Druhá část kurzu poskytuje hlubší pohled na přehradní stavitelství a hydroenergetiku. Kurz je vhodný pro studenty magisterského i bakalářského studia a předpokládá základní znalosti hydrauliky a hydrologie. Kurz je přirozeným rozšířením předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí z hlediska navrhování a provozu vodních staveb.

Požadavky:

předchozí studium; předmět Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí

Osnova přednášek:

1. Základní funkce a účely nádrží

2. Zásobní funkce nádrží

3. Ochranná a další funkce nádrží

4. Klíčové otázky a dokumenty pro navrhování; zatížení vodních staveb

5. Pevné a pohyblivé jezy, návrh, provoz a posuzování hydrotechnických staveb

6. Inženýrské základy vnitrozemské plavby a vodních cest

7. Přehrady - popis, konstrukční typy, základní podklady pro návrh

8. Betonové a sypaná přehrady - zakládání a technologie

9. Funkční objekty přehrad a proces výstavby

10. Energie, druhy energie, přeměna energie vody na elektřinu, přenosová soustava, hydroenergetický potenciál

11. Soustředění výšky a průtoku, odběrný objekt, elektrárna, převod vody

12. Zařízení vodních elektráren - turbíny, uzávěry, generátory, řídicí systém

13. Rezerva (volné dny, konzultace)

Osnova cvičení:

1. Dopady vodních staveb na životní prostředí

2. Zásobní funkce nádrže

3. Ochranná funkce nádrže

4. Hydraulický návrh pevného jezu nebo nehrazeného bezpečnostního přelivu

5. Hydraulický návrh pohyblivého jezu

6. Hydraulický návrh vývaru

7. Posouzení stability betonové tížné hráze

8. Základní návrh a výpočet průsaků u sypaných hrází

9. Spodní výpusti, obtokové tunely a šachtové přelivy

10. Základní výpočty přečerpávací vodní elektrárny

11. Výpočet roční výroby nízkospádové vodní elektrárny

12. Jednotkové charakteristiky turbíny, přepočet na velikost prototypu

13. Reserve - consultation; Public Holiday

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se zásadami konkrétního stavebního návrhu hydrotechnických konstrukcí a celkového návrhu technologických zařízení hydrotechnických staveb. Cílem studia je prohloubení všeobecných informací o konstrukcích vodních staveb získaných při studiu předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí.

Studijní materiály:

Novak, P., Moffat, A.I.B., Nalluri, C. and Narayanan, R. 2007: Hydraulic Structures 4th ed.; Taylor & Francis

Tanchev, L. 2014: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, 2nd Ed.; CRC Press

Jansen, R.B. 1988: Advanced Dam Engineering - For Design, Construction and Rehabilitation; Van Nostrand Reinhold

Poznámka:
Další informace:
nejsou - předmět má zřízený vždy kurz v Moodle
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6189506.html