Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vodní cesty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XVCE Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Valenta
Přednášející:
Petr Valenta
Cvičící:
Petr Valenta
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmět slouží k získání znalostí z oblasti navrhování vodních cest. Řešená problematika zahrnuje následující témata:

Výstavba vnitrozemských vodních cest a jejich parametry, splavňování vodních toků. Integrace evropské sítě vodních cest. Objekty a zařízení tvořící nedílnou součást vodních cest, jejich vybavení a vystrojení. Principy konstrukčního, statického a hydraulického řešení plaveních komor a jejich součástí. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, tunely, mosty, provozní a zabezpečovací objekty. Přístavy na vodních cestách a jejich vybavení.

Požadavky:

Předmět je primárně určen studentům, kteří v průběhu dosavadního studia neabsolvovali předmět podobného zaměření (např. předmět 142JVCE)

Osnova přednášek:

1 - Historie plavby. Vodní cesty v ČR. Současné a výhledové investiční záměry související s rozvojem vodní dopravy v ČR.

2 - Druhy plavidel na vnitrozemských vodních cestách. Progresivní způsoby přepravy.

3 - Metody splavňování vodních toků.

4 - Klasifikace vodních cest. Základní parametry splavných toků. Průplavy.

5 - Plavební komory - druhy, systémy plnění a prázdnění, konstrukce a výstroj pl. komor.

6 - Výpočty a optimalizace plnění a prázdnění plavebních komor.

7 - Lodní zdvihadla. Přístavy a překladiště.

Osnova cvičení:

1 - Úvod, základní informace

2- Plnění plavební komory krátkými obtoky

3 - Síly v úvazných lanech

4 - Stabilita zdi plavební komory

5 - Výpočet vnitřních sil v polorámové konstrukci plavební komory

6 - Návrh hlavních nosníků vzpěrných vrat

7 - Konzultace, odevzdání úloh, udělování zápočtu

Cíle studia:

Studenti získají základní znalosti z oboru vodních cest a plavby

Studijní materiály:

Medřický, V., Vodní cesty, ČVUT, 2006

Medřický, V., Valenta, P., Navrhování plavebních komor, ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24863205.html