Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

CAD systémy a AutoCAD

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XCSA Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Martin Horský
Přednášející:
Martin Horský, Martin Králík
Cvičící:
Martin Horský, Martin Králík
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Cílem předmětu je základní přehled CAD systémů pro stavebnictví a výuka techniky kreslení ve 2D v AutoCADu. Během úvodu se posluchači seznámí se základními principy jednotlivých CAD systémů. Dále se seznámí podrobně s programem a kreslením v AutoCADu. Jedná se zejména o tyto části související s kreslením ve 2D: souřadné systémy, datové formáty, zobrazování a měřítka, zadávání příkazů a hodnot, kreslení základních a pokročilejších entit, editace, práce s hladinami a vlastnostmi entit, práce s bloky, kótování, šrafování, popisování, práce s rastry včetně osazování do souřadnic, příprava rozvržení pro tisky, přizpůsobení programového prostředí. Předmět si klade hlavně za cíl získání základních technik kreslení ve 2D a používání AutoCADu, nikoliv výuku tvorby technické dokumentace.

Požadavky:

Nejsou, kromě základní obsluhy počítače a orientace ve 2D prostoru a základní znalosti projektové dokumentace.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

- Základy práce s AutoCADem - uspořádání programu, ukládání výkresů, souřadné systémy, režimy zobrazení, zadávání příkazů, zadávání hodnot a souřadnic, režimy jejich zadávání - práce s myší, klávesnicí.

- Práce s hladinami, vlastnostmi objektů, typy čar. Procvičování režimů zadávání jako je rastr, ortogonální, polární, trasování, režimy přichycení. Základy kreslení a editace základních entit.

- Pokročilé kreslení a editace jako je posun, otočení, zrcadlení, ekvidistanta, přerušení, měřítko, ořezání, prodloužení, zkosení, zaoblení.

- Měření vzdáleností a ploch. Práce s bloky, funkce rozlož. Kreslení a editace pokročilejších entit jako je konstrukční přímka, multičára, křivka, elipsa, spline, atd.., vkládání rastrových obrázků.

- Základy šrafování, kótování a vkládání textů. Kótovací styly, přizpůsobení kót, styly textu.

- Příprava výkresů pro tisk. Nastavení rozvržení, měřítka tisku, pohledy

Cíle studia:

Cílem je zvládnutí techniky kreslení technických výkresu v AutoCADu, zejména v oblasti 2D kreslení a s tím spojených nástrojů.

Studijní materiály:

libovolná učebnice kreslení v AutoCADu, pokud možno v některé z posledních verzí programu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4951506.html