Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Informační technologie ve VH

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XIVH Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Toman
Přednášející:
Martin Horský, Michal Toman
Cvičící:
Martin Horský, Michal Toman
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Využití znalostních technologií pro simulaci strategického rozhodování ve vodním hospodářství je stěžejní úloha. Zdroje znalostí pro rozhodovací procesy se mohou lišit v hloubce znalostí, které poskytují. Nejhodnotnější znalosti jsou obvykle heuristické znalosti dispečerů, kteří nabyli hluboké provozní zkušenosti s chováním celého povodí a vodohospodářských objektů. Tyto znalosti a výsledky různých výzkumů jsou však stále prakticky decentralizované. Z těchto důvodů je žádoucí vyvíjet aplikace, které by jednak decentralizaci odstranily ale také, aby přispěly k tomu, že znalosti budou k dispozici potřebnému specialistovi v potřebný čas.

Požadavky:

Pro absolvování předmětu je požadována základní počítačová gramotnost a je také doporučováno základní povědomí o informačních systémech.

Osnova přednášek:

Historie oboru umělá inteligence. Hlavní obory umělé inteligence. Typy expertních systémů. Základní architektura expertních systémů. Základní architektura znalostních systémů. Znalostní inženýrství. Tvorba expertního systému. Získávání znalostí od lidských expertů. Projektový tým pro tvorbu expertního nebo znalostního systému. Vývojová prostředí pro tvorbu expertních systémů. Využití tzv. znalostní kartografie ve vodním hospodářství. Aplikace expertních a znalostních systémů ve vodním hospodářství.

Osnova cvičení:

Semináře s tématikou geografické informační systémy a jejich využití ve vodním hospodářství. Postupné procházení prostředím GISu. Vysvětlení základní struktury GISů. Detailní pohled do GISů. Zpracování jednoduché úlohy v GISu a vypracování seminární práce na zvolené téma. Zápočet.

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni se základy znalostního managementu, s moderními informačními a znalostními technologiemi, které lze vhodně využít k podpoře managementu v oblasti vodního hospodářství. Budou jim vysvětleny základní pojmy a principy umělé inteligence, znalostních a expertních systémů a principy práce se znalostmi, zejména možnosti jejich získávání z různých zdrojů a reprezentace použitím rozličných reprezentačních schémat. Osvojí si základní principy a metody znalostního a ontologického inženýrství. Budou seznámeni s některými typy aplikací těchto metod, především ve vodohospodářské praxi. Procvičí si různé principy strategického rozhodování a získají přehled moderních webových technologií a způsobů komunikace mobilních uživatelů.

Studijní materiály:

[1] Toman, M., Toman, J., Mikulecký, P., Olševičová, K., Ponce, D.: Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009, 254 s., ISBN 978-80-01-04452-0.

[2] Toman, M., Mikulecký, P., Olševičová, K., Ponce, D.: Znalostní technologie ve vodním hospodářství. Vydavatelství ČVUT, 2004, 205 s., ISBN 80-01-03049-0.

[3] Kelemen, J., Kubík, A., Lenharčík, I., Mikulecký, P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. GRADA Publ., Praha, 1999, ISBN 80-7169-501-7

Seznam další doporučené literatury je uváděn vždy na začátku každé přednášky.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4942306.html