Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geotechnické problémy vodních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142YGPV Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Miroslav Brouček
Přednášející:
Miroslav Brouček, Petra Nešvarová Chvojková
Cvičící:
Miroslav Brouček, Petra Nešvarová Chvojková
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmětem výuky je problematika poruch a problémů v navrhování a provozu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren - se zaměřením na zakládání staveb. Studenti budou na příkladech navrhovaných a provozovaných vodních staveb seznámeni s řešením různých geotechnických problémů

Požadavky:

Předchozí studium

Osnova přednášek:

1- Typy poruch přehrad v kontextu materiálů a typů konstrukcí a mezinárodní statistiky poruch.

2 - Přehrady a zemětřesení - typy přehrad, materiály přehrad, stabilita násypů (proudění), návrhové parametry

3 - Nenasycené zeminy v konstrukci přehrad - sací jev, zhutňování, vysvětlení pórových tlaků

4 - Výstavba přehrad v Kanadě a Rusku, geologický průzkum pro přehrady v Ázerbájdžánu

5 - Konstrukční problémy zasypávání suchých přehradních nádrží

6 - Odkaliště, naplavované hráze a problémy vnitřní eroze

7 - Podrobný geologický průzkum při výstavbě přehrad - havárie MVE Plavinas, MVE Mosul a MVE Malpasset

8 - FEM v geotechnických úlohách vodohospodářské praxe (typy úloh, možnosti stávajícího softwaru)

9 - Možnosti zlepšení vlastností zemin při stavbě přehrad a poškození zasypaných přehrad živočichy

10 - Specifika sypaných hrází - zhutňování, deformace, poruchy

11 - Spolehlivost bezpečnostních přelivů a dalších výpustných zařízení - poznatky z havárie vodní elektrárny Oroville

12 - Významné poruchy ve světě a vývoj navrhování a posuzování v oblasti geotechnických aspektů přehrad

13 - Geologický průzkum přehrady NYAGAG a rekapitulace a aktualizace přehradního inženýrství

Osnova cvičení:

Zemětřesení – výpočty stability pro betonovou tížnou hráz

Sesuvy – vyhledávání potenciálních sesuvných ploch

Stabilita svahu – Petersonova a Bishopova metoda, proudové a pórové tlaky

Výpočty průsaků hrází a podložím a stabilita podloží, vztlakové obrazce, předložené prvky

Návrh tvaru a statické řešení klenbové přehrady

MKP - výpočty geotechnických úloh - analýza výstupů

Prezentace seminárních prací, konzultace

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se zkušenostmi s řešením geotechnických problémů vodních staveb a tyto zkušenosti dále analyzovat.

Studijní materiály:

povinná literatura

-Šejnoha, M. Janda, T., Pruska, J., Broucek, M.: Metoda konečných prvků v geomechanice, ČVUT, 2015, ISBN 978-80-01-05743-8

-Horsky, O., Blaha, P.: The Application of Engineering Geology to Dam Construction, Repronis, Ostrava 2011, ISBN 978-80-7329-278-2

-Vaníček,I.: Vznik a chování trhlin v zemním těsnění sypaných přehrad, SNTL, 1988, 04-735-88

doporučená literatura

-Fell,R.-MacGregor,P.-Stapledon,D.-Bell,G.: Geotechnical engineering of dams, Taylor & Francis Ltd, Oxford 2014, ISBN 1138000086

-Wang, J-J.: Hydraulic Fracturing in Earth-rock Fill Dams,Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-72550-4

-Tanchev, L.: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, Taylor&Francis, London 2014, ISBN 978-1-138-00006-3

-Weaver,D.K.-Bruce,A.D.: Dam foundation grouting, ASCE press, Reston, USA 2007, ISBN 978-0-7844-0764-6

-Verfel,J.: Injektování a výstavba podzemních stěn, Bradlo Int Publishing Company, Bratislava 1992

- odborné Bulletiny ICOLD, 1993 - 2017

Poznámka:
Další informace:
není
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932206.html