Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstrukční a geotechnické problémy vodních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142YKGV Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Miroslav Brouček
Přednášející:
Miroslav Brouček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmět představuje specifika, rizika a konstrukční výzvy při návrhu, realizaci, provozu a opravách vodních děl pomocí příkladů poruch nebo výstavby vodních děl v ČR i zahraničí. V rámci předmětu jsou podrobně rozebírány úspěšně použité metody sanace poruch sypaných a betonových hrází i jejich podloží

Požadavky:

bez požadavků

Osnova přednášek:

prezentace řešení geotechnických a konstrukčních problémů pro vybraných 12 vodních děl

Osnova cvičení:

rozbor řešení pro 12 vodních děl

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se zkušenostmi s řešením geotechnických a konstrukčních problémů specifických pro vodní stavby a tyto zkušenosti dále analyzovat.

Studijní materiály:

Broža,V.-Satrapa,L. 2000. Hydrotechnické stavby 10, ČVUT v Praze, 170 s. ISBN 80-01-01581-5

Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Navrhování přehrad, ČVUT v Praze, 127 s. ISBN 978-80-01-03654-9

Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Hydrotechnické stavby 2, ČVUT v Praze, 128 s. ISBN 978-80-01-03655-6

Fell, R. et al. 2005: Geotechnical Engineering of Dams; CRC Press, ISBN 9781138749344

Tanchev, L. 2014: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, 2nd Ed.; CRC Press, ISBN 9781138073654

Bulletiny Mezinárodní přehradní komise ICOLD

Bulletiny Českého přehradního výboru

Poznámka:
Další informace:
nejsou
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5669406.html