Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hospodaření s vodními zdroji

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XHZV Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Vodní bohatství - vodní zdroje. Povrchové vodní zdroje. Povrchový odtok, vlastnosti, možnosti úprav odtokových poměrů, hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách. Analýza procesu přítoku a odtoku z nádrže a zpracování podkladů pro řešení nádrží. Vodohospodářské řešení zásobní a ochranné funkce nádrží. Navrhování nádrží s víceletým, sezónním a krátkodobým řízením odtoku. Provozování a řízení nádrží a vodohospodářských soustav. Teplotní režim nádrží. Podzemní zdroje: formy výskytu, vlastnosti, využití. Jakost vody. Interakce nádrží s prostředím.

Požadavky:

1. Aktivní účast na cvičeních

2. Zpracování a odevzdání správně a v úplnosti vyřešených úloh.

Osnova přednášek:

1.Dělení vodních zdrojů, sucho a povodně.

2.Nádrže jako prostředek k hospodaření s vodou. Typologie nádrží a vodohospodářských soustav.

3.Druhy podkladů.

4.Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže.

5.Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrží.

6.Stanovení míry ochrany před povodněmi, protipovodňová opatření. Návrh retenčního objemu nádrže.

7.Nádrže v přírodním prostředí. Jakost vody v nádržích.

Osnova cvičení:

1. Environmentální problematika nádrží. Diskuze. Malá odborná anketa (úloha č. 1).

2. Řešení zásobní nádrže s přímým odběrem I. (úloha č. 2).

3. Řešení zásobní nádrže s přímým odběrem II. (pokračování úlohy č. 2).

4. Modelování povodňových vln (úloha č. 3)

5. Řešení ochranné funkce nádrže. Transformace povodňové vlny (úloha č. 4)

6. Optimalizace protipovodňové ochrany. Pokračování úlohy č. 4.

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si základy navrhování a řízení vodních zdrojů. Pozornost je zaměřena primárně na povrchové vodní zdroje. Klimatická změna a její vliv na spolehlivost vodních zdrojů.

Studijní materiály:

Patera, A., Nacházel, K., Fošumpaur, P.: Nádrže a vodohospodářské soustavy. Skriptum ČVUT Praha, 2002.

Votruba, L., Broža, V.: Hospodaření s vodou v nádržích. SNTL-ALFA, 1980.

Poznámka:
Další informace:
Moodle předmětu
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5139506.html