Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nádrže a vodohospodářské soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142NVS Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Pavel Fošumpaur
Přednášející:
Pavel Fošumpaur
Cvičící:
Pavel Fošumpaur
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Přístup k hospodaření s vodou v nádržích a ve vodohospodářských soustavách. Vodohospodářské řešení zásobní a ochranné funkce nádrže. Analýza procesu přítoku do nádrže a odtoku z nádrže. Zpracování podkladů pro řešení nádrží. Navrhování nádrží s víceletým, sezónním a krátkodobým řízením odtoku. Protipovodňová ochrana. Řešení retenční funkce nádrží. Bezpečnost vodních děl při povodních. Provozování a řízení nádrží. Interakce nádrží s prostředím. Nádrže v přírodním prostředí. Jakost vody v nádržích.

Požadavky:

1. Aktivní účast na cvičeních

2. Zpracování a odevzdání správně a v úplnosti vyřešených úloh. Nejméně u třech úloh bude rovněž zpracována volitelná část podle vlastního výběru.

3. Zpracování a odevzdání seminární práce

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Nádrže, vodohospodářské soustavy, sucho a povodně.

2. Nádrže jako prostředek k hospodaření s vodou. Typologie nádrží a vodohospodářských soustav.

3. Druhy podkladů. Analýza distribučních vlastností procesu přítoku do nádrže.

4. Analýza autokorelačních vlastností procesu přítoku do nádrže.

5. Metodologie řešení nádrží a vodohospodářských soustav.

6. Analýza chování nádrží a vodohospodářských soustav.

7. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže.

8. Vodohospodářské řešení nádrží s krátkodobým řízením odtoku.

9. Kompenzační řízení odtoku. Nádrže s převodem vody.

10. Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrží: podklady a jejich zpracování.

11. Stanovení míry ochrany před povodněmi, protipovodňová opatření. Návrh retenčního objemu nádrže.

12. Posudek bezpečnosti vodních děl při povodních. Suché nádrže. Povodňové řízení odtoku.

13. Nádrže v přírodním prostředí. Jakost vody v nádržích.

Osnova cvičení:

1. Environmentální problematika nádrží. Diskuze. Malá odborná anketa (úloha č.1). Zadání seminárních prací.

2. Grafické a početní metody vodohospodářských řešení (úloha č.2).

3. Umístění nádrže do údolí (úloha č.3).

4. Statistická a autokorelační analýza průtokových řad (úloha č.4).

5. Modelovaní syntetických řad říčních průtoků (úloha č.5).

6. Pokračování úlohy č. 5.

7. Řešení zásobní nádrže s přímým odběrem I. (úloha č.6).

8. Řešení zásobní nádrže s přímým odběrem II. (pokračování úlohy č.6).

9. Kompenzační řízení odtoku (úloha č.7).

10. Řešení ochranné funkce nádrže I. Transformace povodňové vlny (úloha č. 8)

11. Řešení ochranné funkce nádrže II. Bezpečnost hráze. Operativní řízení nádrže za povodně (pokračování úlohy č. 8)

12. Operativní řízení zásobní funkce nádrže za hydrologického sucha I. (úloha č. 9)

13. Operativní řízení zásobní funkce nádrže za hydrologického sucha II. (pokračování úlohy č. 9)

Cíle studia:

Cílem studia je naučit studenty základní principy navrhování nádrží a vodohospodářských soustav a jejich řízení.

Studijní materiály:

!1. Patera, A., Nacházel, K., Fošumpaur, P. Nádrže a vodohospodářské soustavy 10, vydavatelství ČVUT, Praha 2002. ISBN: 80-01-02620-5.

?2. Broža, V. Metodické návody k vodohospodářským řešením nádrží, vydavatelství ČVUT, Praha 1983.

?3. Votruba, L., Broža, V.: Hospodaření s vodou v nádržích. SNTL/ALFA, Praha 1980.

Poznámka:
Další informace:
Moodle předmětu
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4129306.html