Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematické modelování v hydrotechnice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XMMH Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Eva Bílková, Petr Nowak
Přednášející:
Eva Bílková, Tomáš Dally, Petr Nowak, Jiří Souček
Cvičící:
Eva Bílková, Tomáš Dally, Petr Nowak, Jiří Souček
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Základy numerického popisu proudění tekutin pomocí metody konečných objemu, ovládání programu Ansys CFX pro jednoduché inženýrské úlohy, vyhodnocení výpočtů a kritické zhodnocení získaných výsledků.

Požadavky:

- Základy ovládání PC s OS WIN

- základní znalosti z hydrauliky

Osnova přednášek:

1. úvod, způsob reprezentace úlohy

2. sítě, typy elementů, princip MKO, vliv velikosti a kvality sítě na výsledky

3. nastavení solveru, konvergence výpočtu, chyba

4. fyzikální vlastnosti domény, okrajové a počáteční podmínky

5. - 6. dvoufázové proudění, využití expression language

7. modely turbulence, vztlaku, chyby modelu

Osnova cvičení:

1. výpočet jednofázového proudění - spojení potrubí

2. výpočet dvoufázového proudění (volná hladina) - výpočet přepadu

3. komplexní úloha - dle výběru studenta, samostatné zpracování

Cíle studia:

Cílem je prvotní seznámení s principy matematického modelování, postupy a vyhodnocení.

Studijní materiály:

Dokumentace aktuální verze Ansys CFX

(především Pre User´s Guide, Solver Modeling Guide, Tutorials)

Milada Kozubková - Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX

Ferziger, Perić - Computational Methods for Fluid Dynamics (kapitoly 1,2,4)

Poznámka:
Další informace:
není
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4261306.html