Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vodní elektrárny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XVEL Z 1 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Cvičení prohlubují znalosti z oblasti využití vodní energie, kterou studenti získali v základním kurzu. Pozornost je zaměřena na oblast malých vodních elektráren včetně vybraných otázek s praktickým zaměřením na výpočty hydraulických ztrát a hydraulických přechodových jevů.

Požadavky:

základní znalosti z předmětu hydraulika a hydrologie

Osnova přednášek:

1. Rozdíly v návrhu technologie MVE a VE

2. Typy uzávěrů a jejich hydraulické vlastnosti

3. Teorie reakčních turbin, konstrukce

4. Teorie akčních turbin, konstrukce

5. Sestavení charakteristiky turbiny z naměřených hodnot

6. Hydraulický výpočet vtokových objektů

7. Zjednodušený výpočet hydraulického rázu

8. Výpočet oscilací hladin ve vyrovnávací komoře

9. Zatížení stavebních částí technologií

10. Velké nízkospádové VE - příklady z praxe

11. Velké středotlaké VE a PVE - příklady z praxe

12. Velké vysokotlaké VE - příklady z praxe

13. Postup výstavby a uvádění VE do provozu

14. Prezentace SW podporující návrh VE

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí technologického vybavení vodních elektráren se zaměřením i na oblast malých vodních elektráren.

Studijní materiály:

[1] Gabriel, P., Čihák, F., Kalandra, P.: Malé vodní elektrárny, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998

[2] Štoll, Č., Kratochvíl, S., Holata, M.: Využití vodní energie, SNTL, 1977

[3] Holata M.: Hydraulika vodních motorů, 1967.

[4] Novák P.: Hydraulic modelling - an introduction, Spon Press, 2010

[5] Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007

[6] Wieprecht S.: Design of hydraulic structures - Hydro power schemes, Univestisaet Stuttgart

[7] Brekke H.: Hydraulic turbines - design, erection and operation, Kvaerner, 2001

[8] Giesecke J.: Wassekraftanlagen, Springer, 2009

[9] ESHA: Guide on How to develop a small hydropower plant; Handbuch zur Planung und Errichtung von Kleinwasserkraftanlagen, 2004

Poznámka:
Další informace:
nejsou
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24865805.html