Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Využití vodní energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142VVE Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Zdroje energie a energetické hospodářství. Rozvoj energetiky. Hydroenergetický potenciál vodního toku. Základní schémata hydroenergetických děl. Typy vodních elektráren. Vodohospodářské a hydroenergetické řešení vodní průběžné a špičkové vodní elektrárny. Vtokové objekty. Derivační kanály. Hydrotechnické štoly a tlaková potrubí. Vyrovnávací komory. Hydraulický ráz v tlakovém potrubí. Soudobé typy vodních turbín a jejich teorie. Elektrotechnická část včetně regulace. Stavební část, strojovny.

Požadavky:

Základní znalosti hydrauliky a hydrologie, dobrá znalost fyziky na úrovni středních škol

Osnova přednášek:

Zdroje energie a energetické hospodářství. Rozvoj energetiky, historie. Hydroenergetický potenciál vodního toku. Základní schémata hydroenergetických děl. Typy vodních elektráren. Vodohospodářské a hydroenergetické řešení VE. Vtokové objekty VE. Derivační kanály. Hydrotechnické štoly. Tlaková potrubí VE. Vyrovnávací komory vysokotlakých VE. Hydraulický ráz v tlakovém potrubí. Soudobé typy vodních turbín a jejich teorie. Elektrotechnická část VE, regulace. Strojovny VE.

Osnova cvičení:

1. Hydroenergetické řešení přečerpávací vodní elektrárny

2. Hydroenergetické řešení průběžné vodní elektrárny

3. Výpočet kmitů hladiny ve vyrovnávací komoře při odstavení a najetí VE

4. Návrh základních parametrů Peltonovy turbíny

5. Přepočet skutečných parametrů turbíny na základě charakteristik

Cíle studia:

Studenti získají přehled o jednotlivých typech vodních elektráren a budou seznámeni se způsoby využívání vodní energie.

Studijní materiály:

![1] Štoll, Č., Kratochvíl, S., Holata, M.: Využití vodní energie, SNTL, 1977

![2]Dušička, P., a spol.: Malé vodní elektrárny, 2003, ISBN 80-88905-45-1

?[3] Nechleba M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství, SNTL 1954

?[4] Gabriel, P., Čihák, F., Kalandra, P.: Malé vodní elektrárny, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998

?[5] Holata M.: Hydraulika vodních motorů, 1967.

?[6] Mosonyi, E.: Water power development - Low-head/High-head power plants, 1987, ISBN: 963 05 4270 6

?[7] Novák P.: Hydraulic modelling - an introduction, Spon Press, 2010, ISBN: 0 203 86162 0

?[8] Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007, ISBN-13: 978-0415250702

?[9] Giesecke J.: Wassekraftanlagen, Springer, 2009, ISBN 978-3-540-88989-2

:[10] Brekke H.: Hydraulic turbines - design, erection and operation, Kvaerner, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4129206.html