Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie nádrží a vodohospodářských soustav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42TEN ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Fošumpaur
Přednášející:
Pavel Fošumpaur
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Systémový přístup, systémové myšlení, definování systému na vodohospodářské soustavy. Systémová analýza a syntéza, metody operačního výzkumu. Systémové discipliny pro řešení vodohospodářských soustav. Simulační modelování, dynamické programování, optimalizace, vícekriteriální optimalizace. Moderní teorie řízení, základy umělé inteligence.

Požadavky:

Ph.D. předmět

Osnova přednášek:

1. Základy tvorby algoritmů a programování.

2. Definice systémů. Systémová analýza a syntéza.

3. Simulační modely vodohospodářských soustav.

4. Lineární programování a nelineární programování.

5. Dynamické programování.

6. Vícekriteriální optimalizace.

7. Stochastické metody ve vodním hospodářství.

8. Modelování syntetických průtokových řad.

9. Modelování syntetických řad srážkových úhrnů.

10. Kontinuální simulace – nástroj pro optimalizaci řízení nádrží a vodohospodářských soustav.

11. Modelování hydrologických veličin pro odhad dopadů klimatické změny.

12. Odhad dopadů klimatické změny na spolehlivost vodních zdrojů.

13. Adaptivní modely pro operativní řízení.

Osnova cvičení:

nejsou cvičení

Cíle studia:

Studenti získají přehled o systémových přístupech vodohospodářských soustav a budou seznámeni se simulačním modelováním a s metodami teorie řízení.

Studijní materiály:

[1] Nacházel, K. a kol.: Vodohospodářské soustavy. Vyd. ČVUT, Praha 1999, [2] Votruba, L. a kol.: Vodohospodářské soustavy. SNTL, Praha 1979

Poznámka:
Další informace:
moodle kurzu
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24442905.html