Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výstavba vodních cest R

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142VVCR Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Výstavba vnitrozemských vodních cest a jejich parametry, splavňování vodních toků, objekty a zařízení tvořící nedílnou součást vodních cest, jejich vybavení a vystrojení. Integrace evropské sítě vodních cest. Zařízení používaná na překonávání spádu na vodních cestách. Principy konstrukčního, statického a hydraulického řešení plaveních komor a jejich součástí. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, tunely, mosty, provozní a zabezpečovací objekty. Přístavy na vodních cestách a jejich vybavení. Plavání lodí, vnitrozemské říční lodě, technologie plavby a odpory proti pohybu lodí vznikající při plavbě. Ekologické aspekty vodní dopravy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4231206.html