Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
101YAST Aplikovaná statistika česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 česky Z 4 1P+3C Předmět je vypsán
133YBSV Betony speciálních vlastností česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
122YBPP Bezpečnost pracovního prostředí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YCHS Chemie ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YING Inženýrská geologie česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YKSD Komplexní stavební detail česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YLOP Lehké obvodové pláště budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
122YMKS Manažerství kvality ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
102YMES Měření ve stavebnictví česky Z 2 2C Předmět je vypsán
133YBKC Navrhování betonových konstr. na poč. C česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
125YNST Navrhování systémů TZB česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNKS Nosné konstrukce ze skla česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YNTP Num. analýza transp. procesů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YMOD Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YNAK Numerická analýza konst. pozem. stav. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YPZU Podzemní urbanismus česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YPDK Pomocné dřevěné a kovové konst. česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
125YPMT Počítačové modelování systémů TZB česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
134YPNK Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
102POV1 Požár a výbuch 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPFS Prefabrikované konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YSPB Střešní pláště budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YTB Technologie betonu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YTVM Technologie výroby stavebních materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YVZK Výpočty základových konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
126YVSF Řízení vlastní stavební firmy česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024167-BC202007_2.html