Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení vlastní stavební firmy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YVSF Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Frková
Přednášející:
Jana Frková, Olga Heralová
Cvičící:
Jana Frková, Olga Heralová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět je rozdělen na přednášky a cvičení po jedné týdně. Přednášky probíhají dle osnovy předmětu uvedené níže. Na cvičení studenti zpracovávají vlastní podnikatelský plán na vybranou podnikatelskou činnost podle zadané osnovy. Plán sestavují pro start up podnikání. Podnikání může mít formu jak fyzické osoby, tak právnické osoby, např. společnost s.r.o. Finanční plán je zpracován v Excelu a podmínkou zápočtu je prezentace podnikatelského plánu v ppt. před auditoriem.

Požadavky:

Doporučená účast na přednáškách s maximálně 2 absence, povinná účast na cvičení.

Odevzdání podnikatelského plánu v předepsaném termínu, předepsaném rozsahu a jeho prezentace.

Osnova přednášek:

1.Podnikatelské prostředí v ČR.

2.Osobnost podnikatele. Motivace a rozhodování k podnikání.

3.Tři role podnikatele. Příčiny mortality malých firem.

4.Podnikatelský model a jeho budování.

5.Specifika malé stavební firmy - hrozby a příležitosti na trhu.

6.Zdroje financování malého podnikání.

7.Formy podnikání - fyzická osoba, právnická osoba. Výhody a nevýhody.

8.Postup sestavení podnikatelského plánu – náplň jednotlivých kapitol.

9.Digitální marketing.

10.Umění vedení a komunikace se zaměstnanci.

11.Podnikání a daně - daňové minimum.

12.Sociální a zdravotní pojištění podnikatele.

13.Smluvní vztahy – smlouva o dílo.

Osnova cvičení:

1.Představení příkladu podnikatelského plánu.

2.až 4. Finanční plán jako součást podnikatelského plánu. Výpočet zisku, zdanění podnikatelské činnosti, příklad výpočtu DPH.

5. Zadání podnikatelského plánu dle vlastního výběru činnosti, odsouhlasení výběru pedagogem.

6. až 13. Postupné prezentace studentských podnikatelských plánů před auditoriem a odevzdání.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k výkonu samostatné podnikatelské činnosti v oboru stavebnictví, dále podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení.

Studijní materiály:

Srpová, J. a kol. Začínáme podnikat. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1528-0.

Vlach, R.: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing 2017, ISBN: 978-80-7555-015-6.

Čevelová, M. Marketing bez reklamy. 2017. E-book v PDF formátu. ISBN 978-80-87749-14-2.

Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. Incommunity, 2011, EAN: 9788087524039

Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enterprise Development: The Challenges of Starting, Growing and Selling Businesses. Thomson, 2005, ISBN: 18-6152-989-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

16:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:C-219

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C219
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1822206.html