Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YPRK Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Štemberk
Přednášející:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk, Jakub Žák
Cvičící:
Yuliia Khmurovska, Petr Štemberk, Jakub Žák
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku popisu poruch betonových konstrukcí, vysvětlení příčin těchto poruch a návrhu sanačních opatření. Dále jsou probírány metody zesilování stávajících betonových konstrukcí. Probírány jsou opravy povrchů, zesilování styčníků, zesilování konstrukčních prvků na účinky ohybového momentu a smyku a základových konstrukcí. Předmět vhodně kombinuje teoretické přístupy s běžnou praxí.

Požadavky:

Prezence a prezentace.

Osnova přednášek:

1/ Úvod do předmětu, ukázky poruch, sanačních prací a metod zesilování

2/ Pasportizace betonových konstrukcí a metody dlouhodobého monitorování

3/ Opravy betonových povrchů - příklady z praxe

4/ Opravy betonových povrchů - teoretické vysvětlení příčin a metody realizace

5/ Zesilování na účinky ohybového momentu - příklady z praxe

6/ Zesilování na účinky ohybového momentu - statický návrh a metody realizace

7/ Zesilování na účinky smykové síly - příklady z praxe

8/ Zesilování na účinky smykové síly - statický návrh a metody realizace

9/ Zesilování styčníků - příklady z praxe

10/ Zesilování styčníků - statický návrh a metody realizace

11/ Zesilování základových konstrukcí - příklady z praxe

12/ Zesilování základových konstrukcí - statický návrh a metody realizace

13/ Možnosti urychlování výstavby a sanačních prací

Osnova cvičení:

Prezentace studentů na daná témata.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na problematiku popisu poruch betonových konstrukcí, vysvětlení příčin těchto poruch a návrhu sanačních opatření. Dále jsou probírány metody zesilování stávajících betonových konstrukcí. Probírány jsou opravy povrchů, zesilování styčníků, zesilování konstrukčních prvků na účinky ohybového momentu a smyku a základových konstrukcí. Předmět vhodně kombinuje teoretické přístupy s běžnou praxí.

Studijní materiály:

! J. Bilčík, J. Dohnálek. Sanace betonových konstrukcí. Jaga group, Bratislava, 151 stran, 2003. ISBN 80-88905-24-9.

! T. Vaněk. Rekonstrukce staveb. SNTL, Praha, 260 stran, 1985. ISBN 04-721-85.

! J. Witzany. Obnova a rekonstrukce staveb. ČVUT v Praze, Praha, 330 stran, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.

? M. Fardis. Seismic assessment and retrofit of reinforced concrete buildings (fib bulletin 24), fib, Stuttgart, 306 stran, 2003, ISBN 2-88394-064-9.

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133YPRK/133YPRK.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-204

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
místnost TH:C-204

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4922806.html