Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování a vyztužování betonových prvků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YMVB Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Bílý
Přednášející:
Petr Bílý, Roman Chylík, Josef Novák
Cvičící:
Petr Bílý, Roman Chylík, Josef Novák
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Úvod do nelineárního modelování železobetonových konstrukcí. Příprava vstupních dat pro numerické modely. Navrhování konstrukcí s využitím programu MATLAB. Představení dalších vybraných programů pro návrh betonových konstrukcí.

Požadavky:

Docházka na výuku (max. 3 neomluvené absence, povinná účast na přednáškách externistů)

Včasné (do 14 dnů od zadání) a správné vypracování zadaných úloh

Osnova přednášek:

1) Statistické vyhodnocení materiálových zkoušek. Příprava dat pro numerické modely

2) Vyztužování poruchových oblastí: Úvod do příhradových analogií.

3) Vyztužování poruchových oblastí: Návrh vybraných D-oblastí

4) Vyztužování poruchových oblastí: Nosníky s otvory

5) Vyztužování poruchových oblastí: Softwarové nástroje

6) Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Teoretické pozadí

7) Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Představení vybraného programu

8) Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Příklad ve vybraném programu

9) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Představení možností

10) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Základní příkazy, principy práce v programu

11) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Praktický příklad 1

12) Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Praktický příklad 2

13) Konzultace domácích cvičení, zápočty

Osnova cvičení:

DCV1: Zpracování dat ze zkoušek (povinné)

DCV2: Analýza oblasti s náhlou změnou výšky průřezu (povinné)

DCV3: Analýza nosníku s otvorem (povinné)

DCV4: Nelineární analýza ohýbaného nosníku (nepovinné)

DCV5: Analýza stěnového nosníku (nepovinné)

Cíle studia:

Seznámení s tématy uvedenými v částech Anotace a Osnova přednášek

Studijní materiály:

! Kohoutková, A., Procházka, J., Šmejkal, J.: Modelování a vyztužování betonových prvků - Lokální modely železobetonových konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2013. 978-80-01-05340-9.

! Allplan - Průvodce pro vyztužování. https://campus.allplan.com/cz/training/tutorialy.html

? Reineck, K.-H.: Examples for the Design of Structural Concrete with Strut-and-Tie Models. American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, USA, 2002. 0-87031-086-0.

:online https://web.archive.org/web/20070707094813/ a http://www.cee.uiuc.edu:80/kuchma/strut_and_tie/

(Dan Kuchma: Strut and Tie Resource Web)

:online: http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/pdf/frvs2009/Prihradova_analogie_a_resene_priklady.pdf (Semrád, K., Szücs, C.: Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie. ČVUT v Praze, 2013)

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/bilypet1/133YMVB.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:C-219

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24783005.html