Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Navrhování betonových konstr. na poč. C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YBKC Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Petr Bílý
Přednášející:
Petr Bílý, Jakub Holan, Radek Štefan
Cvičící:
Petr Bílý, Jakub Holan, Radek Štefan
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Seznámení s vybranými výpočetními programy pro modelování konstrukcí. Základy metody konečných prvků. Základní typy prvků pro modelování konstrukcí. Zásady pro volbu vhodného modelu. Praktické postupy návrhu a posouzení železobetonových konstrukcí s využitím softwarových nástrojů. Zásady a způsoby interpretace a ověřování výsledků. Praktické řešené příklady.

Požadavky:

Docházka na cvičení (max. 2 neomluvené absence)

Osnova přednášek:

Úloha 1.1 - Rám: model konstrukce, zadání zatížení, výpočet vnitřních sil

Úloha 1.2 - Rám: vzpěr, nastavení betonu, návrhové vnitřní síly

Úloha 1.3 - Rám: návrh výztuže, posouzení průřezů (metoda mezních přetvoření, interakční diagram)

Úloha 1.4 - Rám: zadání výztuže v celém rámu, posouzení celého rámu

Úloha 1.5 - Rám: posouzení MSP

Úloha 2.1 - Deska: zadání geometrie a zatížení, nastavení sítě, nastavení řešiče

Úloha 2.2 - Deska: Kontrola velikosti sítě, kontrola výpočtu. Zobrazení výsledků na plochách. Nastavení pro návrh výztuže. Návrh podélné výztuže desky na MSÚ.

Úloha 2.3 - Deska: Návrh a posouzení podélné výztuže desky na MSÚ. Posouzení desky na protlačení. Posouzení desky na MSP.

Úloha 2.4 - Deska: Změna geometrie konstrukce, změna typu modelu. Úprava vyztužení desky. Návrh výztuže žebra.

Úloha 2.5 - Deska: Posouzení výztuže žebra na MSÚ a MSP. Posouzení desky s žebry na MSP.

Úloha 3.1 - 3D konstrukce: Zadání geometrie. Zatěžovací panely, klimatická zatížení.

Úloha 3.2 - 3D konstrukce: Analýza ztužujícího jádra a stěnového nosníku. Modul Soilin.

Osnova cvičení:

Viz Osnova přednášek

Cíle studia:

Seznámení s tématy uvedenými v částech Anotace a Osnova přednášek

Studijní materiály:

Kolář, V., Kanický, V., Němec, I.: FEM: Principy a praxe metody konečných prvků. Praha: Computer Press, 1997.

Jandera, M. a kol. Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu [on-line]. URL: http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/RPMT/Modelovani.html

Webové stránky jednotlivých softwarů.

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~holanjak/vyuka/YBKC/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-215

16:00–17:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4950206.html