Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_AMSMN volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů česky Předmět je vypsán
18AMTL Aplikace MATLABu česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
18SQL Aplikace SQL česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
18AAD Aplikovaná analýza dat česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
18BI Business Intelligence česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
18DDS Dekompozice databázových systémů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
01DRO2 Dynamické rozhodování 2 česky Předmět je vypsán
01HBM Hierarchické bayesovské modely česky Předmět je vypsán
01IKLM Internet a klasifikační metody česky Předmět je vypsán
01KOS Komprimované snímání česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů česky ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
01MBM Matematické techniky v biologii a medicíně Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
18MEMC Metoda Monte Carlo česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1 česky Předmět je vypsán
01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
01PSM1 Problémový seminář z matematické analýzy česky Z 2 0P+2S Předmět je vypsán
01PSM2 Problémový seminář z matematické analýzy 2 česky Předmět je vypsán
01DROS Seminář z dynamického rozhodování Předmět je vypsán
01SUP Startupový projekt
Přemysl Rubeš 
česky Předmět je vypsán
01SDR Stochastické diferenciální rovnice Předmět je vypsán
01SVK Studentská vědecká konference česky Předmět je vypsán
01SMS1 Studentský matematický seminář 1 česky Předmět je vypsán
01SMS2 Studentský matematický seminář 2 česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí česky Předmět je vypsán
18TFT Teorie finančních trhů česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
01TG Teorie grafů česky Předmět je vypsán
01TEH Teorie her ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
18ZDFT Zpracování dat z finančních trhů česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023589-NMSPAMSMV.html