Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Aplikované matematicko-stochastické metody

Studijní program: Aplikované matematicko-stochastické metody Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NMSPAMSM1 NMS P_AMSMN 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
0
NMSPAMSM2 NMS P_AMSMN 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NMSPAMSMPV1 NMS P_AMSMN povinně volitelné předměty 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
NMSPAMSMPV2 NMS P_AMSMN povinně volitelné předměty 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
NMSPAMSMV NMS P_AMSMN volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 120
NMS P_AMSMN povinně volitelné předměty 1. ročník [NMSPAMSMPV1]

Studenti si volí alespoň dva předměty z této skupiny, přičemž mezi nimi musí být alespoň jeden z dvojice 01SSI a 01MEU

NMS P_AMSMN povinně volitelné předměty 2. ročník [NMSPAMSMPV2]

Student si volí povinně alespoň dva předměty z této skupiny.

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023589.html