Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Courses that will certainly be open

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ABBALP Algoritmizace a programování anglicky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBAF1 Anatomie a fyziologie I.
Anastasiya Lahutsina, Anastasia Sedova, Ksenia Sedova 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBAF2 Anatomie a fyziologie II.
Anastasiya Lahutsina, Anastasia Sedova, Ksenia Sedova 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABOBP Bachelor Thesis
 
anglicky Z 10 4XT Předmět není vypsán
F7ABOBV Binocular Vision
 
anglicky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
F7ABBBCH Biochemie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBBFT Biofotonika anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBBLS Biologické signály anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBBLG Biologie anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBBB Biomechanika a biomateriály anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBCHM Chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABOKC1 Contact Lenses I.
 
anglicky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABOKC2 Contact Lenses II. anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABOKRV Correction of Refractive Errors
 
anglicky ZK 1 1P Předmět není vypsán
F7ABBEM Elektrická měřění anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBELF Elektrofyziologie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBEO Elektronické obvody anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABOZFO Foundations of Physiological Optics
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7ABBFVP Funkce více proměnných anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBFY1 Fyzika I. anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBFY2 Fyzika II. anglicky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět je vypsán
F7ABBFCH Fyzikální chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABOOGB Geometric and Opthalmic Optics
 
anglicky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
F7ABBHE Hygiena a epidemiologie anglicky ZK 1 1P Předmět je vypsán
F7ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBITP Integrální počet anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBKT Komunikační technologie anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBLT Laboratorní technika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet anglicky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika) anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví anglicky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7ABBMAT Marketing zdravotnické techniky anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBMEC Mechanika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBMT Medicínská terminologie anglicky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBMVP Metodologie výzkumné práce anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBMS Modelování a simulace anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBNMP Návrh a management projektu anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABOPO OPT Project anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
F7ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABOOFP Opthalmology Instruments anglicky ZK 3 3P Předmět je vypsán
F7ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů anglicky KZ 4 4L Předmět je vypsán
F7ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBPP První pomoc anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBPPP Práce s programovými prostředky anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I. anglicky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBPPM2 Práce s programovými prostředky (Matlab) II. anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBPSL Psychologie anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBSPR1 Semestrální projekt I. anglicky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBSPR2 Semestrální projekt II. anglicky KZ 4 4C Předmět je vypsán
F7ABBSM Senzory v medicíně anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika anglicky Z,ZK 5 2P+3L Předmět je vypsán
F7ABBSJ Skriptovací jazyky anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABOSUR1 Subjective Refraction I.
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABOSUR2 Subjective Refraction II.
 
anglicky Z,ZK 4 2P+4C Předmět není vypsán
F7ABBTEL Teoretická elektrotechnika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBVBI Virtuální bioinstrumentace anglicky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17AVARP1 Výzkumný projekt I. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP2 Výzkumný projekt II. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP3 Výzkumný projekt III. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
F7ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBZOD Zpracování obrazových dat anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ABBZP Základy patologie anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBUSS Úvod do signálů a systémů anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AVACC Čeština pro cizince - začátečníci anglicky KZ 3 4C KZ 3 4C Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1000006-PRO-B-0.html