Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy patologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBZP ZK 2 2P anglicky
Vztahy:
Předmět F7ABBZP lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7ABBAF2
Garant předmětu:
Daniela Obitková
Přednášející:
Richard Becke
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje ne znalosti anatomie a fyziologie člověka. Znalosti těchto oborů budou rozšířeny o základy obecné patologie, která je nezbytná pro pochopení souvislostí v patologii speciální. Morfologické poznatky patologie budou kombinovány a přehledně propojeny se základními poznatky patofyziologie orgánových systémů s důrazem na propojení funkčních a morfologických důsledků patologických stavů organismu.

Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Vstupní požadavky předmětu: splnění předmětu Anatomie a fyziologie II

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Studenti by měli být schopni popsat základní patologické stavy a porozumět všem funkčním důsledkům, které vedou ke vzniku nemoci. Teoretický základ předmětu je orientován na využitelnost znalostí v technických oborech.

Požadavky:

zkouška bude provedena formou písemného testu „multiple choice“

Osnova přednášek:

1. Základy obecné patologie I Regresivní změny, poruchy oběhu krve a lymfy

2. Základy obecné patologie 2 Progresivní změny, hojení obecně, hojení zlomeniny, základní klasifikace novotvarů

3. Základní vyšetřovací metody a techniky v patologii

4. Patologie a patofyziologie nádorových onemocnění

5. Patologie a patofyziologie dýchání

6. Patologie a patofyziologie oběhu

7. Patologie a patofyziologie trávení

8. Patologie a patofyziologie vylučování

9. Patologie a patofyziologie reprodukce

10. Vrozené malformace a vybrané vrozené vady metabolismu

11. Patologie a patofyziologie svalů a kosti

12. Patologie a patofyziologie nervového systému

13. Patobiochemie vybraných metabolických drah

14. Konzultační přednáška

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Color atlas of pathophysiology /: Stefan Silbernagl, Florian Lang. 3rd edition. Stuttgart: Thieme, 2016. Basic sciences. ISBN 978-3-13-116553-4.

[2] KUMAR, Vinay, ABBAS, Abul K. a Jon C. ASTER , Robins and Cumar Pathologic basis of disease. 9th edition. Elsevier Science, 2014. ISBN 9781455726134

Doporučená literatura:

[1] BLANN, Andrew D. a Nessar AHMED. Blood science: principles and pathology. Chichester: Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-35146-8.

[2] MIERKE, Claudia Tanja. Physics of cancer. Bristol: IOP Publishing, 2015. IOP expanding physics. ISBN 978-0-7503-1135-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-720
Becke R.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6171006.html