Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Etika v biomedicínském inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBEBI ZK 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Václav Navrátil
Cvičící:
Václav Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Přehled základních etických pojmů a teorií v kontextu problematiky aplikované etiky vzhledem k profesnímu zaměření, udržení a rozvoj humanitní vzdělanosti u technicky orientovaných studentů

Vstupní požadavky předmětu: Znalosti z humanitních předmětů v rozsahu středoškolského studia (základy filozofie, historie, psychologie)

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Znalost základních pojmů a kontroverzních témat v teoretické i aplikované etice, schopnost pomocí získaných znalostí kriticky uvažovat, diskutovat, podloženě argumentovat a obhajovat vlastní názory v oblasti eticky dilematických situací, rozvoj schopnosti práce s odbornou literaturou, podpora schopnosti empatie

Požadavky:

Zkouška je ústní, formou rozpravy na jedno z témat z uvedených přednáškových okruhů. Na základě doporučené literatury student v diskuzi prokáže znalost základních etických pojmů a schopnost orientovat se v dané konkrétní problematice. Zkoušející v průběhu zkoušky může položit doplňující otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách. Hodnocení probíhá dle klasifikačního diagramu (tzv. zkouškové zrcadlo) standardně užívaného na FBMI ČVUT v Praze. Mezi řádným a opravným zkouškovým termínem je doporučen minimálně sedmidenní interval.

Osnova přednášek:

1.Etika jako filosofická disciplína, základní terminologie etiky

Historie a současnost aplikované etiky v kontextu s bioetikou, lékařskou etikou

2.Vztah mezi etikou a právem

Deontologické etické kodexy a profese v BMI

3.Práva pacientů a jejich dodržování vzhledem k profesím v BMI

4.Etické problémy v geriatrii, paliativní péče, invalidita, bezmocnost v souvislosti s kvalitou života a lidskou důstojností

5.Problematika eutanázie

6.Problematika lidské reprodukce

7.Genotechnologie- klonování, kmenové buňky, embryonální výzkum, problém genetického testování

8.Etická problematika transplantace orgánů

9.Výzkum v medicíně a jeho regulace, zavádění nových technologií (umělé orgány, robotizace, IT)

10.Současná kontroverzní témata v etice (alternativní medicína, alokace zdrojů ve zdravotnictví, očkování)

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] VALLERO, Daniel A. Biomedical ethics for engineers: ethics and decision making in biomedical and biosystem engineering. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, c2007. Biomedical engineering series (Amsterdam, Netherlands). ISBN 978-0-7506-8227-5.

[2] BEAUCHAMP, Tom L. a James Franklin CHILDRESS. Principles of biomedical ethics. 6th ed. New York: Oxford University Press, c2009. ISBN 9780195335705.

[3] Health care ethics: critical issues for the 21st century. 2nd ed. Editor Eileen E. MORRISON. Sudbury: Jones and Bartlett, c2009. ISBN 9780763745264.

Doporučená literatura:

[1]VEATCH, Robert M., Amy Marie HADDAD a Dan C. ENGLISH. Case studies in biomedical ethics: decision-making, principles, and cases. New York: Oxford University Press, c2010. ISBN 978-0-19-530972-0.

[2]JONSEN, Albert R., Mark SIEGLER a William J. WINSLADE. Clinical ethics: a practical approach to ethical decisions in clinical medicine. 7th ed. New York: McGraw - Hill, c2010. ISBN 978-0-07-163414-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-112
Navrátil V.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6173106.html