Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Medicínská terminologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBMT Z 1 1C anglicky
Garant předmětu:
Václav Navrátil
Přednášející:
Cvičící:
Václav Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s medicínskou terminologií. Proto je značná část věnována latinské a řecké terminologii. Studenti jsou postupně seznamováni s anatomickými názvy částí těla, orgánů, svalů, nervů atd. Pozornost je rovněž věnována překladům: diagnóz vycházejících jednotlivých medicínských oborů (chirurgie, vnitřní lékařství, gynekologie, neurologie, oftalmologie atd.), terapeutických a diagnostických postupů, polohy a roviny lidského těla a prognóz zdravotního stavu pacienta.

Vstupní požadavky předmětu: vzhledem k zařazení předmětu do zimního semestru prvního ročníku nejsou žádné vstupní požadavky.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: získat základní znalosti v oblasti medicínské terminologie v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru biomedicínský technik. Student bude schopen správně číst odbornou terminologii a rovněž bude schopen se orientovat se základních anatomických pojmech, diagnózách, terapeuticko - diagnostických postupech a prognózách zdravotního stavu pacienta.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů.

2. Úspěšné absolvování dvou zápočtových testů. (první test po absolvování poloviny výuky a druhý test na konci výuky). Testy budou obsahovat 50 náhodně vybraných termínů ze slovníku, který je součástí studijní literatury. Podmínkou je 50 % úspěšnost u obou testů.

Bez splnění výše uvedených podmínek není možné zapsat zápočet.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden: Úvod do studia medicínské terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry, projekce a roviny lidského těla.

2. týden: I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

3. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla (mozku, srdce, plic atd.) a překlad diagnóz.

4. týden: Medicínská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

5. týden: Medicínská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad diagnóz.

6. týden: Medicínská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad diagnóz.

7. týden: První část zápočtového testu.

8. týden: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci medicínské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad diagnóz.

9. týden: Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci medicínské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad diagnóz vztahujících se k chirurgickým oborům.

10. týden: Medicínská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad diagnóz vztahujících se k oborům interní medicíny.

11. týden: Medicínská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému.

Překlad diagnóz vztahujících se ke gastroenterologii a urologii.

12. týden: Medicínská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, gynekologie, porodnictví, neurologie, oftalmologie, otorinolaryngologie apod.

13. týden: Medicínská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

14. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Černý K.: Guide to Basic Medical Terminology. Karolinum, Praha 2015. ISBN 978-8-024-63081-6. 202 s.

Davi-Ellen Chabner: The Language of Medicine. 11th ed. Elsevier Inc., Missouri, 2017. ISBN 978-0-323-37081-3. 1064 s.

Doporučená literatura:

HUTTON, Andrew R. Pocket medical terminology. London: Elsevier, 2004. ISBN 0-443-07456-9.

Merriam-Webster: Merriam-Webster's Medical Dictionary. Merriam-Webster Inc., Martinsburg. 2016. ISBN 978-0-87779-294-9. 865 s.

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti: Celkový přehled o studijní literatuře a studijních pomůckách pro daný předmět je souhrnem hlavních opor, které může student použít ke studiu, aby získal potřebné znalosti pro absolvování zápočtu. Power pointové prezentace (které jsou k dispozici na webových stránkách předmětu) jsou koncipovány tak, že obsahují vše, co je potřebné pro úspěšné zvládnutí dané problematiky. Student tak má k dispozici komplexní podklady pro výuku. Studentům je nabízena možnost individuálních konzultací.

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze zkoušku modifikovat dle jeho potřeb.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-332
Navrátil V.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6167906.html