Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anatomie a fyziologie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBAF1 Z,ZK 4 2P+1C+1L anglicky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7ABBAF1 je podmínkou zápisu na předmět F7ABBAF2.
Garant předmětu:
Ksenia Sedova
Přednášející:
Anastasiya Lahutsina, Anastasia Sedova, Ksenia Sedova
Cvičící:
Anastasiya Lahutsina, Anastasia Sedova, Ksenia Sedova
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Anatomie - získat přehled o struktuře a složení lidského těla. Fyziologie - pochopení fungování živé hmoty na základě popisu živé buňky a výměnu chemických látek, energie a informací s prostředím.

Vstupní požadavky předmětu: – –

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Zápočet podle průběžné práce během semestru (hodnotí cvičící)

Zkouška má písemnou a ústní část; písemná část je povinná pro možnost složit zkoušku ústně, hodnotí se výkon studenta při ústní zkoušce

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostra páteře. Komplex páteř - pánev. Kostra hrudníku.

4. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hlavy a krku,

9. Svalové skupiny - svaly hrudníku, břicha, svaly dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostra páteře. Komplex páteř - pánev. Kostra hrudníku.

4. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

9. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Konzultace, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Linc R., Doubková A.: Anatomie hybnosti I. - III. Karolinum, Praha, 2003

Základy anatomie člověka - výukový text Anatomického ústavu 3. LF UK pro bakalářské studijní programy, viz: http://www.lf3.cuni.cz/ustavy/anatomie/doporucenaliteratura.htm

Rokyta R.: Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. ISV, Praha 2000

Fenais, H., Anatomický slovník, Grada, Praha, 1999

Hugo, Vokurka: Praktický slovník medicíny, Maxdorf, Praha, 2004

Čihák R.: Anatomie I. - III. Grada, Praha, 2. vydání, 2004

Silbernagel S., Despopoulos A.: Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2003

Dylevský I., : Dětský pohybový systém, Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-305
Sedova K.
Lahutsina A.

10:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Laboratoř anatomických modelů
místnost KL:K-305
Sedova K.
Lahutsina A.

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř anatomických modelů
místnost KL:K-305
Sedova K.
Lahutsina A.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Laboratoř anatomických modelů
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6167806.html